״וכל העם רואים את הקולות״ - מתן - מכון תורני לנשים
מתן ירושלים
חזרה למתן מקוון

״וכל העם רואים את הקולות״

יעל שלוסברג ואילנה חדד

יעל שלוסברג ואילנה חדד

יעל שלוסברג ואילנה חדד