Classes - Matan - The Sadie Rennert שיעורים - מתן - מכון תורני לנשים שיעורים Archives - מתן - מכון תורני לנשים
איך זה עובד? טלפון לבירורים
9862*
לוח שנתי

קורסים שנה"ל תשפ"ג

לצפייה בהקלטות מהשבועיים הראשונים – לחצו כאן

לצפייה במערכת המלאה בעברית

למעבר לקורסים באנגלית

השיעורים מועברים בצורה היברידית (חוץ ממה שמצוין אחרת) הן ממתן והן בזום – תוכלי לבחור בדרך הנוחה והמתאימה לך…

השיעורים יוקלטו ויהיו זמינים לצפייה | פתוח לנשים וגברים

לפרטים נוספים צרו קשר עם המשרד

9862*

 info@matan.org.il

לפרטים על הנחה ברכישת מספר קורסים >

מסכת בבא קמא פרק שביעי הרב יצחק בזק

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
כ"א בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 12/02/2023

10:20 - 08:40

אמונה בעידן המודרני הרב ד"ר עידו פכטר

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
כ"א בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 12/02/2023

10:10 - 09:00

לומדים מדרש-עיונים בבראשית רבה יעל שלוסברג

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
כ"א בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 12/02/2023

11:35 - 10:20

עמוד הענן ועמוד האש- פרשת השבוע ע"פ תורת החסידות רבקה יעקובוב

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
כ"א בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 12/02/2023

13:00 - 11:45

מפגשבוע עם פרשנים: שד"ל תשפג רבקה בש

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
כ"ב בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 13/02/2023

10:10 - 09:00

מסעותיהם של חכמים-התבוננות על חייהם של מנהיגים וחכמים והשפעת חוויותיהם על משנתם הרבנית בתיה קראוס

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
כ"ב בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 13/02/2023

11:35 - 10:20

הנוי והנצח: "אין צייר כאלוקינו" ד"ר ברינה יוכבד לוי

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
כ"ב בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 13/02/2023

12:00 - 10:30

רצפים, מפנים והפכים במדרש ובצלילים רחל ליפשיץ וחיה רוזנשטיין

מתן ירושלים lecturer lesson picture

יום שני
כ"ב בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 13/03/2023

12:00 - 10:30

מסכת קידושין פרק שני הרב יצחק בזק

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
כ"ג בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 14/02/2023

10:20 - 08:40

שברי כלים, שברי קולות, ביאת המשיח תורתו וסיפוריו של ר' נחמן מברסלב רבקה יעקובוב

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
כ"ג בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 14/02/2023

10:10 - 09:00

נפש חיה: על חיות ובני אדם הרב דניאל יוסף אפשטיין

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
כ"ג בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 14/02/2023

11:35 - 10:20

בין נביא לאדם: עיונים בנבואות ירמיהו הרב ד"ר דוד סבתו

מתן ירושלים lecturer lesson picture

יום שלישי
כ"ג בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 14/02/2023

13:00 - 11:45

שיטות לימוד באגדות הש"ס הרב מרק קוזבסקי

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
כ"ג בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 14/02/2023

17:15 - 16:00

מגילת אסתר על פי המהר"ל ורבי שלמה אלקבץ והרב לוריא הרב מרק קוזבסקי

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
כ"ג בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 14/02/2023

19:00 - 17:35

חוה ואדם על פי מניטו הרב מרק קוזבסקי

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
כ"ג בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 14/02/2023

20:30 - 19:20

ספר תהילים – כמפגש בין עולם הרוח לעולם הרגש ד"ר רבקה רביב

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
כ"ד בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 16/02/2022

10:10 - 09:00

"כִּי־זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ" משה כאדם, כנביא וכמנהיג בתורה - תשפ"ג ד"ר יושי פרג'ון

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
כ"ד בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 15/02/2023

09:30 - 08:00

ספר תרי עשר: סיפור של גלות וגאולה ד"ר יעל ציגלר

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
כ"ד בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 15/02/2023

11:35 - 10:20

נדודים בתנ"ך- גולים, מהגרים, ומגלי עולמות רחל שרנסקי דנציגר

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
כ"ד בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 15/02/2023

13:00 - 11:45

מדרש וחסידות בפרשת השבוע בת שבע סמט

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום חמישי
כ"ה בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 16/02/2023

10:10 - 09:00

הדת והדתיות בפילוסופיה הכללית ובהגות היהודית - תשפ"ג הרב שמואל עוזיאל

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום חמישי
כ"ה בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 16/02/2023

11:35 - 10:20

הגות הרב אשכנזי – מניטו על פי כתביו שהתפרסמו בחייו תשפג הרב שמואל עוזיאל

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום חמישי
כ"ה בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 16/02/2023

13:00 - 11:45

שיקולים חינוכיים בפסיקת הלכה – מספרות חז"ל לפסיקה מודרנית - רק בזום הרב אילעאי עופרן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
כ"א בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 12/02/2023

10:00 - 09:00

התמודדות עם נישואי תערובת ושאלת הגיור מימי המקרא ועד ימינו - רק בזום הרב ד"ר בני לאו

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
כ"א בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
16/06/2023 - 12/02/2023

11:15 - 10:15

איש על העדה – אתגרי החברה הישראלית בראי הפסיקה הספרדית - רק בזום הרב שי וייצמן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
כ"א בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 12/02/2023

12:30 - 11:30

פרשת השבוע: לחיות עם הפרשה הרב עמי כהן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
כ"ב בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 13/02/2023

10:30 - 09:30

"לא ניתק חוט הדורות" - דמויות ומוטיבים מהמקרא אל השירה המודרנית מירי וסטרייך

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
כ"ב בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 12/02/2023

11:45 - 10:45

ר' נחמן מברסלב – הגות וכלים לעבודה בחיים דרך תורות וסיפורים הרב ד"ר איתמר אלדר

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
כ"ב בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 13/02/2023

13:00 - 12:00

תלמוד למתקדמות – מסכת כתובות הרב צבי קורן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
כ"ג בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 15/02/2023

10:30 - 08:30

הקדמות ספרים מהרמב"ם ועד פניני הלכה הרב יוקי מאיר

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
כ"ד בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 15/02/2023

09:30 - 08:30

שותפות, זונות, גיבורות, ופוסקות: נשים בתנ"ך ובהרחבת האגדה יעל ליבוביץ

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
כ"ג בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 14/02/2023

10:40 - 09:40

רעיונות משני חיים: כשמחשבה יהודית פוגשת את העולם המודרני הרב ד"ר עידו פכטר

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
כ"א בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 14/02/2023

12:00 - 11:00

נפש האדם ועבודת המידות בשמונה פרקים לרמב"ם הרב צבי אלון

מתן השרון lecturer lesson picture

יום שלישי
כ"א בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 14/02/2023

13:00 - 12:00

תלמוד: אדם ומשפט -מסכת סנהדרין הרבנית אשרה קורן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
כ"ב בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 15/02/2023

10:00 - 08:30

ההלכה במעגל השנה הרב שלמה אישון

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
כ"ב בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 15/02/2023

10:00 - 09:00

מפטירין את השבוע – עיונים בהפטרות אפרת שורץ

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
כ"ב בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 15/02/2023

10:00 - 09:00

אבות דרבי נתן - מוסר יהודי דתי וחברתי הרבנית יפית קליימר

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
כ"ב בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 15/02/2023

11:15 - 10:15

חכמים בלילה - מנהיגות חז"לית בשעת משבר יעל יצחקי

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
כ"ב בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 15/02/2023

12:30 - 11:30

הזרמים המרכזיים של חכמי תלמוד הבבלי הרב ד"ר בני לאו

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
כ"ח בתשרי תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 23/10/2022

22:00 - 21:00

תפילוסופיה הרבנית יפית קליימר

מתן חשמונאים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
כ"א בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 14/02/2023

09:55 - 08:45

מסע בספר מלכים (קורס מתחלף) הרב ד"ר יואל בן-נון, הרב יובל שרלו, הרב ד"ר מיכאל רוטנברג, הרבנית ד"ר טובה גנזל, הרב ד"ר יצחק בן דוד, ד"ר יעל ציגלר, הרבנית ד"ר חנה השקס, הרב שמואל רוזנבלום

מתן חשמונאים lecturer lesson picture

יום שלישי
כ"ח בתשרי תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 23/10/2022

11:15 - 10:05

גמרא מסכת בבא בתרא הרבנית שורלה רוזן

מתן חשמונאים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
כ"א בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 14/02/2023

12:30 - 11:30

"פותח שערים" גמרא מסכת ברכות פרקים ד-ה - יום ראשון הרבנית ד"ר חני פרנק

מתן השומרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
י"ט בשבט תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 12/02/2023

11:15 - 09:45

כל הסדרות מרצות מתחלפות

מתן השומרון lecturer lesson picture

יום ראשון
כ"ח בתשרי תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 23/10/2022

13:00 - 11:30

סדרה ה' - "בסוד מדרש התולדות" עפ"י מניטו הרבנית שרה אליאש

מתן השומרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
כ״ה בניסן, ב-ט״ז באייר
07/05/2023 - 16/04/2022

13:00 - 11:30

סדרה ו' - יסודות באמונה, מחשבה ומוסר בכתבי הרב קוק (עין אי"ה) הרבנית נגה חדד

מתן השומרון lecturer lesson picture

יום ראשון
כ״ג באייר, ח׳-כ״ב בסיון
11/06/2023 - 14/05/2022

13:00 - 11:30

"פותח שערים" גמרא מסכת ברכות פרקים ד-ה - ערבי שני - שערי תקווה הרבנית ד"ר חני פרנק

מתן השומרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
כ"ט בתשרי תשפ"ג -כ"ו בסיון תשפ"ג
15/06/2023 - 24/10/2022

22:15 - 20:45

מסכת סוטה - פרק שביעי אלו נאמרין בכל לשון ואלו נאמרין בלשון הקודש מוריה שריקי

מתן פתח תקווה " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
כ' בשבט תשפ"ג -כ"ג בסיון תשפ"ג
12/06/2023 - 13/02/2023

21:30 - 20:00

הנחות במתן

במתן תוכלו למצוא קורסים במגוון נושאים.
רכישה של יותר מקורס אחד מקנה הנחה משמעותית על הקורסים הנוספים.
מחיר של קורס שנתי אחד הינו 910 ש”ח,
הקורס השני יהיה בעלות של 840 ש”ח,
הקורס השלישי – 600 ש”ח
ובמידה ותרצו ללמוד ארבעה קורסים ומעלה המחיר לכל קורס נוסף הינו רק 500 ש”ח.
מעדיפים להרשם לסמסטר בודד התשלום הוא 500 ש”ח
למסיימות שרות לאומי/ צבאי בתשפ”ב יש 25% הנחה על ההשתתפות בקורסים

דמי ביטול ע”ס 75 ש”ח