Classes - Matan - The Sadie Rennert שיעורים - מתן - מכון תורני לנשים שיעורים Archives - מתן - מכון תורני לנשים
איך זה עובד? טלפון לבירורים
9862*
לוח שנתי

קורסים שנה"ל תשפ"ד

לצפייה במערכת המלאה – ירושלים | השרון | בית שמש | חשמונאים | השומרון | רחובות

צפייה בהקלטות שיעורים משבועיים ראשונים חינם >>> ירושלים | השרון | בית שמש

למעבר לקורסים באנגלית

שנה”ל תשפ”ד תיפתח בעז”ה ביום ראשון | ל’ בתשרי, 15.10

פתיחת כל קורס מותנית במינימום נרשמים | ייתכנו שינויים קלים

השיעורים מועברים בצורה היברידית (חוץ ממה שמצוין אחרת) הן ממתן והן בזום – תוכלי לבחור בדרך הנוחה והמתאימה לך…

השיעורים יוקלטו ויהיו זמינים לצפייה | פתוח לנשים וגברים

לפרטים נוספים צרו קשר עם המשרד 9862*info@matan.org.il

לפרטים על הנחה ברכישת מספר קורסים >

מסכת שבת פרק ראשון הרב יצחק בזק

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ל' בתשרי תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 15/10/2023

10:20 - 08:40

רעיונות משני חיים - על הרעיונות המכוננים של היהדות בעקבות הרב יונתן זקס הרב ד"ר עידו פכטר

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ל' בתשרי תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 15/10/2023

10:10 - 09:00

סמסטר א: תפילות לגשם במסכת תענית, סמסטר ב: בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל יעל שלוסברג

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ל' בתשרי תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 15/10/2023

11:35 - 10:20

שובי נפשי- על סוד התשובה רבקה יעקובוב

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ל' בתשרי תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 15/10/2023

13:00 - 11:45

מפגשבוע עם פרשנים: שד"ל - אברבנאל רבקה בש

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
א' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 16/10/2023

10:10 - 09:00

במעגל השנה - סדרות מתחלפות מרצים מתחלפים

מתן ירושלים lecturer lesson picture

יום שני
א' בחשוון תשפ"ד -י"א בסיוון תשפ"ד
17/06/2024 - 16/10/2023

11:35 - 10:30

תוכו רצוף מאבק רחל ליפשיץ וחיה רוזנשטיין

מתן ירושלים lecturer lesson picture

יום שני
כ"ב בחשוון תשפ"ד -כ' בטבת תשפ"ד
01/01/2024 - 06/11/2023

13:15 - 11:45

מסכת בבא מציעא פרק שלישי הרב יצחק בזק

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

10:20 - 08:40

מאבק עד שחר: סיפורי יעקב בספר בראשית הרב ד"ר דוד סבתו

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

10:10 - 09:00

אדם בין רֹעַ לְרֵעוּת הרב דניאל יוסף אפשטיין

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

11:35 - 10:20

מסע אל התמימות השניה - עיון בסיפוריו ובתורתו של ר' נחמן רבקה יעקובוב

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

13:00 - 11:45

שיטות לימוד באגדות הש"ס - תשפ"ד הרב מרק קוזבסקי

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

16:15 - 15:00

כתבים חדשים על פי הרב הוטנר "הפחד יצחק" על הזוהר הרב מרק קוזבסקי

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

17:45 - 16:30

סמסטר א: ספר דברי הימים - ההיסטוריה ומשמעותה בעיני שבי ציון סמסטר ב: התמודדות עם סוגיות בלימוד התנ"ך: מעמד האישה, מוסר מלחמה, היחס לעבדים וכד' ד"ר רבקה רביב

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ג' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 18/10/2023

10:10 - 09:00

סמסטר א: נביאי שיבת ציון (חגי, זכריה ומלאכי) סמסטר ב: מזמורי שיבת ציון ד"ר יעל ציגלר

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ג' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 18/10/2023

11:35 - 10:25

שמואל: מהפך ואהבה רחל שרנסקי דנציגר

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ג' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 18/10/2023

13:00 - 11:45

אעירה שחר-המשמעות הרוחנית של הלכות השכמת הבוקר והתפילה בת שבע סמט

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום חמישי
ד' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 19/10/2023

10:10 - 09:00

פרשנות הדת והתורה בראשית המודרנה היהודית: נקודות המבט של משה מנדלסון, הרמן כהן ופרנץ רוזנצוויג הרב שמואל עוזיאל

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום חמישי
ד' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 19/10/2023

11:35 - 10:20

הבנת התורה מול אתגרי הזמן: מורשתו התורנית-פילוסופית של הרש"ר הירש הרב שמואל עוזיאל

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום חמישי
ד' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 19/10/2023

13:00 - 11:45

מלחמות אחים מהתנ"ך דרך ימי החשמונאים ועד ימינו - רק בזום הרב אילעאי עופרן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ל'' בתשרי תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 15/10/2023

10:00 - 09:00

מבשרי אחזה א-לוה: היחס הרוחני וההלכתי אל הגוף - רק בזום הרב ד"ר בני לאו

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ל'' בתשרי תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 15/10/2023

11:15 - 10:15

שיקולים חברתיים ורגשיים בספרות השו"תים - רק בזום הרבנית שירה מרילי מירוויס

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ל' בתשרי תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 15/10/2023

12:30 - 11:30

"הצצה אל תורת הסוד העברי" על התפתחות המיסטיקה היהודית לאורך הדורות - רק בזום ד"ר יוני שניצר

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ל' בתשרי תשפ"ד - כ"ב בשבט תשפ"ד
28/01/2024 - 15/10/2023

21:00 - 20:00

פרשת השבוע בראי הראי"ה - תשפ"ד הרב עמי כהן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
א' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 16/10/2023

10:00 - 09:00

היחס לאחר בתנ"ך ככלי להבנת עצמנו יעל ליבוביץ

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
א' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 16/10/2023

11:15 - 10:15

נשמת החסידות- מתפיסת עולם ועד פרקטיקה לחיים הרב ד"ר איתמר אלדר

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
א' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 16/10/2023

12:30 - 11:30

סיפור יוסף ואחיו - רק בזום פרופסור יונתן גרוסמן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
ח' בחשוון תשפ"ד -ו' בטבת תשפ"ד
18/12/2023 - 23/10/2023

21:30 - 20:30

תלמוד למתקדמות: מסכת סנהדרין הרב צבי קורן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

10:30 - 08:30

הרוח הגדולה – מבוא למשנתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי הרב יוקי מאיר

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

09:30 - 08:30

מנהיג ופוסק ספרדי בדור של גאולה: הרב בן-ציון חי מאיר עוזיאל הרב איתן בן דוד

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

10:40 - 09:40

אמונה,אדם ומשפחה בספר בראשית: מבט רעיוני פילוסופי הרב ד"ר עידו פכטר

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

12:00 - 11:00

אל עומק המצוות הנשכחות יעל יצחקי

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

13:05 - 12:05

בית מדרש בסוגיות משפחה בהלכה ובמחשבה הרב חן שריג

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

21:15 - 20:00

תלמוד מסכת סנהדרין: עיונים בסוגיות אדם ומשפט הרבנית אשרה קורן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ג' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 18/10/2023

10:00 - 08:30

פרשני המקרא - בין זהות לפרשנות הרבנית יפית קליימר

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ג' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 18/10/2023

10:15 - 08:45

סוגיות אקטואליות בהלכה הרב שלמה אישון

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ג' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 18/10/2023

10:00 - 09:00

מנהיגות במבחן בספרי נביאים ראשונים נח חיות

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ג' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 18/10/2023

11:20 - 10:20

המקרא על רקע תקופתו הרבנית יפית קליימר

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ג' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 18/10/2023

12:30 - 11:30

"לגלות את המגילות": עיון מעמיק בחמש מגילות (למשתתפי תכנית איתגליא) ד"ר אילה פרידמן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ג' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 18/10/2023

14:30 - 13:00

בית היוצר לנשמת האומה: על התהוות הגמרא הרב ד"ר בני לאו

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ב' בכסלו תשפ"ד - י"ג בסיון תשפ"ד
19/06/2024 - 15/11/2023

22:00 - 21:00

לימודי ימימה: חשיבה הכרתית סליה שרוין

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום חמישי
ד' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 19/10/2023

10:00 - 08:30

פרשת השבוע רבנית שרון רימון

מתן בית שמש " alt="lecturer lesson picture" />

יום חמישי
ד' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 15/10/2023

11:00 - 10:00

טוב ורע בהגות היהודית הרבנית יפית קליימר

מתן חשמונאים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

09:50 - 08:40

תקופת שיבת ציון - עזרא ונחמיה מרצים מתחלפים

מתן חשמונאים lecturer lesson picture

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

11:00 - 10:00

תלמוד – מסכת בבא קמא הרבנית שורלה רוזן

מתן חשמונאים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

12:30 - 11:15

פותח שערים - מסכת ברכות פרק חמישי הרבנית ד"ר חני פרנק

מתן השומרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ד' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 15/10/2023

11:15 - 09:45

כל הסדרות מרצים מתחלפים

מתן השומרון lecturer lesson picture

יום ראשון
ד' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 15/10/2023

13:00 - 11:30

סדרה ב: תפילה / תהילים הרבנית נעמה אביקסיס

מתן השומרון lecturer lesson picture

יום ראשון
ה' בטבת תשפ"ד -י"א בשבט תשפ"ד
21/01/2024 - 17/12/2023

13:00 - 11:30

סדרה ג: סיפורי חסידים הרבנית ד"ר מיתי להמן

מתן השומרון lecturer lesson picture

יום ראשון
ט' באדר א' תשפ"ד - כ"א באדר ב' תשפ"ד
31/03/2024 - 18/02/2024

13:00 - 11:30

סדרה ד: ספר דניאל הרבנית דינה כהן

מתן השומרון lecturer lesson picture

יום ראשון
כ"ז בניסן תשפ"ד -י' בסיוון תשפ"ד
16/06/2024 - 05/05/2024

13:00 - 11:30

סיפור מההפטרה - עיון בהפטרת השבוע הרב צבי אלון

מתן זכרון יעקב lecturer lesson picture

יום רביעי
י' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 25/10/2023

12:30 - 11:40

מסכת קידושין הרב ישעיהו לינדנבאום

מתן רחובות lecturer lesson picture

יום שני
א' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 16/10/2023

10:30 - 09:00

מנהג ישראל דין הוא? עיון הלכתי ורעיוני במקורם ותוקפם של מנהגים הרב אילעאי עופרן

מתן רחובות " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

09:45 - 08:45

תקופת השופטים ימי הביניים או רנסנס לאומי הרב עמי כהן

מתן רחובות " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

11:00 - 10:00

מהפרשה למדרש ולחסידות הרבנית ד"ר חנה הנדלר

מתן רחובות lecturer lesson picture

יום שלישי
ב' בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 17/10/2023

12:30 - 11:15

מסכת בבא מציעא - פרק שני: אלו מציאות אביבה נובצקי

מתן פתח תקווה lecturer lesson picture

יום שני
כ"ב בחשוון תשפ"ד -י"ד בסיוון תשפ"ד
20/06/2024 - 06/11/2023

21:30 - 20:00

הנחות במתן

במתן תוכלו למצוא קורסים במגוון נושאים.

רכישה של יותר מקורס אחד מקנה הנחה משמעותית על הקורסים הנוספים.

מחיר של קורס שנתי אחד הינו 980 ש”ח,

הקורס השני יהיה בעלות של 880 ש”ח,

הקורס השלישי – 680 ש”ח

ובמידה ותרצו ללמוד ארבעה קורסים ומעלה המחיר לכל קורס נוסף הינו רק 580 ש”ח.

מעדיפים להרשם לסמסטר בודד התשלום הוא 580 ש”ח

למסיימות שרות לאומי/ צבאי בתשפ”ג יש 25% הנחה על ההשתתפות בקורסים

דמי ביטול ע”ס 75 ש”ח