Classes - Matan - The Sadie Rennert שיעורים - מתן - מכון תורני לנשים שיעורים Archives - מתן - מכון תורני לנשים
איך זה עובד? טלפון לבירורים
9862*
לוח שנתי

קורסים שנה"ל תשפ"ה

למעבר לקורסים באנגלית

שנה”ל תשפ”ה תיפתח בעז”ה ביום ראשון | ב’ בחשוון, 3.11

פתיחת כל קורס מותנית במינימום נרשמים | ייתכנו שינויים קלים

השיעורים מועברים בצורה היברידית (חוץ ממה שמצוין אחרת) הן ממתן והן בזום – תוכלי לבחור בדרך הנוחה והמתאימה לך…

השיעורים יוקלטו ויהיו זמינים לצפייה | פתוח לנשים וגברים

לפרטים נוספים צרו קשר עם המשרד 9862*info@matan.org.il

לפרטים על הנחה ברכישת מספר קורסים >

מסכת בבא מציעא פרק שישי הרב יצחק בזק

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ב' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 03/11/2024

10:20 - 08:40

פרקים בציונות - מסע בעקבות ארץ ישראל ומשמעותה מהמקרא ועד ימינו הרב ד"ר עידו פכטר

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ב' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 03/11/2024

10:10 - 09:00

אז מה עושים עם המחלוקת?! תנאים ואמוראים מנסים לתת תשובה יעל שלוסברג

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ב' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 03/11/2024

11:35 - 10:20

ובחרת בחיים. עיון בפרשת השבוע מן המקרא אל המדרש והחסידות רבקה יעקובוב

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ב' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 03/11/2024

13:00 - 11:45

מן הפסוק אל הפסיקה - שיעור עיון בסוגיות נבחרות בהלכה הרב יצחק בזק

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ב' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 03/11/2024

15:00 - 13:30

מפגשבוע עם פרשנים (רק בזום) רבקה בש

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
ג' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 04/11/2024

10:10 - 09:00

מול שבריו של שלם: חכם, שוטה וחולם רחל ליפשיץ וחיה רוזנשטיין

מתן ירושלים lecturer lesson picture

יום שני
ג' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 04/11/2024

13:00 - 11:45

משנה - לארוג את המסכת, עיוני עומק ורוחב במשנה הרבנית ד"ר עדינה שטרנברג

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
ג' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 04/11/2024

15:00 - 13:30

תפילת האדם: עיונים בספר תהלים הרב ד"ר דוד סבתו

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 05/11/2024

10:10 - 09:00

"וגם את העולם נתן בלבם" על תנועת הקיום האנושי בעולם ומחוצה לו הרב דניאל יוסף אפשטיין

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 05/11/2024

11:35 - 10:20

קריאה קיומית בסוגיות תלמודיות ד"ר מירב סויסה

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 05/11/2024

11:35 - 10:20

הבהלה לזהב- סיפורי מעשיות ותורת רבי נחמן רבקה יעקובוב

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 05/11/2024

13:00 - 11:45

שיטות לימוד באגדות הש"ס הרב מרק קוזבסקי

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 05/11/2024

16:15 - 15:00

כתבים חדשים על פי הרב הוטנר "הפחד יצחק" על הזוהר הרב מרק קוזבסקי

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 05/11/2024

17:50 - 16:35

על שבר תיקון ונחמה במדרשי חז"ל ד”ר אחינעם יעקבס

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ה' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 06/11/2024

10:10 - 09:00

פרק דוד: רועה, מלך ונעים זמירות ישראל ד"ר יעל ציגלר

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ה' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 06/11/2024

11:35 - 10:25

המסע שאינו נגמר: שיטוטים בספר במדבר רחל שרנסקי דנציגר

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ה' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 06/11/2024

13:00 - 11:45

"יכוונו את לבם למקום" -בעקבות סוגיות ממסכת ברכות בת שבע סמט

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום חמישי
ו' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 07/11/2024

10:10 - 09:00

פרנץ רוזנצוויג היום בימי מדינת ישראל : הכוכב המתחדש תמיד. הרב שמואל עוזיאל

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום חמישי
ו' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 07/11/2024

11:35 - 10:20

מבוא לחסידות חב"ד. בין שמיים וארץ: התורה, האמונה והמצוות ב"דרך מצוותך" של הצמח צדק הרב שמואל עוזיאל

מתן ירושלים " alt="lecturer lesson picture" />

יום חמישי
ו' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 07/11/2024

13:00 - 11:45

מה זאת אהבה? מסע בארון הספרים היהודי בעקבות המושג אהבה (זום בלבד) הרב אילעאי עופרן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ב' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 03/11/2024

10:00 - 09:00

"ואתה בן אדם" - עיונים בספק יחזקאל (זום בלבד) הרב ד"ר בני לאו

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ב' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 03/11/2024

11:15 - 10:15

מסע, מריבה וברית: ממצרים להר סיני (זום בלבד) פרופסור יונתן גרוסמן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום ראשון
ב' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
22/12/2025 - 03/11/2024

21:30 - 20:15

פרשת שבוע על פי ספר הזוהר ועקרונות מתורת הסוד הרב עמי כהן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
ג' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 04/11/2024

10:30 - 09:15

תורת הנפש: רוח,פסיכולוגיה ומידות ע"פ תורת החסידות והספירות הרב ד"ר איתמר אלדר

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
ג' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 04/11/2024

11:45 - 10:45

הנבא בן אדם - על הפן האנושי שבתופעת הנבואה ד"ר יושי פרג'ון

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
ג' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 04/11/2024

13:00 - 12:00

תלמוד למתקדמות- מסכת יומא (כולל לימוד בחברותא) הרב צבי קורן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 05/11/2024

10:30 - 08:30

מיהו יהודי ומהי יהדות?מהמקרא ועד ימינו ד"ר יוני שניצר

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 05/11/2024

10:30 - 09:30

אחדות,זהות וריפוי עולם שבור בהגותו של הרב זקס ד"ר טניה וויט

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 05/11/2024

11:45 - 10:45

תורת חכמי המזרח - בין מחויבות לחדשנות הרב איתן בן דוד

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 05/11/2024

13:00 - 12:00

תלמוד - מסכת בבא מציעא - פרק השוכר את האומנין (כולל לימוד בחברותא) הרבנית אשרה קורן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ה' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 06/11/2024

10:00 - 08:30

סוגיות אקטואליות בהלכה הרב שלמה אישון

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ה' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 06/11/2024

10:00 - 09:00

תקופת שיבת ציון - עזרא ונחמיה יעל ליבוביץ

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ה' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 06/11/2024

10:15 - 09:15

ירמיה: תוכחה וגאולה לנוכח חורבן הרב ד"ר תמיר גרנות

מתן השרון lecturer lesson picture

יום רביעי
ה' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 06/11/2024

11:30 - 10:30

כשמודרנה פוגשת תורה - אתגר הפרשנות היהודית בעת החדשה הרבנית יפית קליימר

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ה' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 06/11/2024

12:45 - 11:45

מאדם הראשון ועד שיבת ציון - עושים סדר בתנ"ך (למשתתפי איתגליא בלבד) ד"ר אילה פרידמן

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום רביעי
ה' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 06/11/2024

14:15 - 13:00

לימודי ימימה: חשיבה הכרתית סליה שרוין

מתן השרון " alt="lecturer lesson picture" />

יום חמישי
ו' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 07/11/2024

10:00 - 20:15

לימוד בית מדרש: תוכנית צורבא תוכנית צורבא

מתן בית שמש lecturer lesson picture

יום ראשון
ב' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 03/11/2024

11:15 - 10:15

סיפורו של החוק הרבנית ד"ר עדינה שטרנברג

מתן בית שמש " alt="lecturer lesson picture" />

יום שני
ג' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 04/11/2024

11:00 - 09:45

ירמיהו-יחזקאל רבנית שרון רימון

מתן בית שמש " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 05/11/2024

09:40 - 08:30

'הוא היה אומר'–חכמי המשנה, בין אידיאולוגיה לביוגרפיה הרבנית יפית קליימר

מתן חשמונאים " alt="lecturer lesson picture" />

יום שלישי
ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 05/11/2024

09:50 - 08:40

קורס מרצים מתחלפים - מסע עיון פשט, פרשנים ומדרש בספר בראשית מרצים מתחלפים

מתן חשמונאים lecturer lesson picture

יום שלישי
ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה
26/06/2025 - 05/11/2024

11:10 - 10:00

הנחות במתן

במתן תוכלו למצוא קורסים במגוון נושאים.

רכישה של יותר מקורס אחד מקנה הנחה משמעותית על הקורסים הנוספים.

מחיר של קורס שנתי אחד הינו 980 ש”ח,

הקורס השני יהיה בעלות של 880 ש”ח,

הקורס השלישי – 680 ש”ח

ובמידה ותרצו ללמוד ארבעה קורסים ומעלה המחיר לכל קורס נוסף הינו רק 580 ש”ח.

מעדיפים להרשם לסמסטר בודד התשלום הוא 580 ש”ח

למסיימות שרות לאומי/ צבאי בתשפ”ד יש 25% הנחה על ההשתתפות בקורסים

דמי ביטול ע”ס 75 ש”ח