שאלה
ד"ר עדינה שטרנברג
מפעם לפעם מגלים שאנשים שונים מקפידים על דברים שונים במטבח. חלק נוגעים לפסיקות שונות בהלכה ונוגעים בעיקרי הדינים, חלק הם חומרות, חלק הם מענייני נוחות, וחלק מקילים על ההתנהלות בענייני בשר וחלב, גם אם אינם הכרחיים. הפעם נתעניין בשאלה של תבלינים במטבח – יש...
שבט תשפ"ב
ד"ר עדינה שטרנברג
טבת תשפ"ב
שאלה
ד"ר עדינה שטרנברג
טבת תשפ"ב
שאלה
ד"ר עדינה שטרנברג
כסלו תשפ"ב
שאלה
הרבנית שהם בלפר
תמוז תשפ"א
שאלה
הרבנית שורלה רוזן
סיון תשפ"א
שאלה
בת שבע סמט
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית דבי צימרמן
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית דבי צימרמן
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית חניטל אופן
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית שורלה רוזן
אדר תשפ"א
שאלה
הרבנית ד"ר אילת סג"ל
אדר תשפ"א
שאלה
נורית רוקח
אדר תשפ"א
שאלה
הרבנית מלי שטריגלר
שבט תשפ"א
שאלה
הרבנית רחל וינשטיין
טבת תשפ"א
שאלה
הרבנית שורלה רוזן
חשוון תשפ"א
שאלה
הצג עוד