שאלה
הרבנית שורלה רוזן
המדרש בשיר השירים רבה (א, נו) מתאר את התרדמה העמוקה בה היו נתונים בני ישראל לפתחה של קבלת התורה: “רבי פנחס בשם ר’ הושעיא אמר: ..משל למלך שגזר ליום פלוני אני נכנס למדינה, וישנו להם בני המדינה כל הלילה. …כך הקב”ה הקדים, דכתיב ‘ויהי...
סיון תשפ"א
בת שבע סמט
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית דבי צימרמן
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית דבי צימרמן
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית חניטל אופן
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית שורלה רוזן
אדר תשפ"א
שאלה
הרבנית ד"ר אילת סג"ל
אדר תשפ"א
שאלה
נורית רוקח
אדר תשפ"א
שאלה
הרבנית מלי שטריגלר
שבט תשפ"א
שאלה
הרבנית רחל וינשטיין
טבת תשפ"א
שאלה
הרבנית שורלה רוזן
חשוון תשפ"א
שאלה
הצג עוד