“ויהי אור" - עיון בכתבי הראי"ה קוק זצ"ל

lecturer_image

הרב צבי אלון

נושא: הרב קוק שיעור שנתי

ימים ותאריכים: יום שני
ד’ בחשוון תשפ"ב - י"ז בסיוון תשפ"ב
16.06.2022 - 10.10.2021

שעות: 11:45 - 10:45

איפה:פרונטלי במתן השרון

מחיר: 910 ש"ח

לצפייה בסל

עוד על הקורס

בקורס ננסה לטעום מעט מן האור מכתבי הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל.

נעיין בכל מפגש בפסקה אחרת משלל ספרי הרב קוק.

כל שבוע יישלח דף מקורות, והשיעור יינתן דרך לימוד הטקסט עצמו

שיעור נסיון 1

שיעור נסיון 2

learn in matan