שאלה
הרבנית מלי שטריגלר
למדנו מהבבלי במסכת ברכות (י”ב.), לגבי ברכת ‘יוצר אור’ בשחרית ו’מעריב ערבים’ בערבית, שאם התבלבל והחליף ביניהן (בתחילת הברכה או בסיומה), המסקנה – יצא / לא יצא – נקבעת לפי הסיום = החיתום. כך גם אומר הטור (או”ח תרס”ד) לגבי הושענא רבה: לפי שבחג...
שבט תשפ"א
הרבנית רחל ויינשטיין
טבת תשפ"א
שאלה
הרבנית שורלה רוזן
חשוון תשפ"א
שאלה
הצג עוד