שמור וזכור – עיונים בהלכות שבת ומשמעותן

lecturer_image

הרב שלמה אישון

נושא: הלכה שיעור שנתי

ימים ותאריכים: יום רביעי
ד’ בחשוון תשפ"ב - י"ז בסיוון תשפ"ב
16.06.2022 - 10.10.2021

שעות: 10:00 - 09:00

איפה:פרונטלי במתן השרון

מחיר: 910 ש"ח

לצפייה בסל

עוד על הקורס

הלכות שבת מאופיינות בשלושה דברים: תדירותן – מדי שבוע בשבוע, פרטיהן הרבים וחומרתן, וכבר דימו חז”ל הלכות אלו ל”הררים התלוים בשערה”. ההתפתחות הטכנולוגית מוסיפה גם היא שאלות חדשות המחייבות לימוד וליבון.

לאור זאת מורגש הצורך בלימוד יסודות ההלכות אשר מתוכם מסתעפים הפרטים הרבים, ובהבנת ההגיון הפנימי שבהם. בדרך זו של לימוד קל יותר הקיף ולזכור את מכלול ההלכות על פרטיהן. בדרך זו נשתדל ללכת בקורס.

במסגרת הקורס נתמקד במספר סוגיות אותן נברר מיסודותיהן במקורות המשנה והתלמוד דרך ספרות הפוסקים ועד לפוסקי זמנינו, תוך נתינת דגש לשאלות אקטואליות.

שיעור נסיון 1

שיעור נסיון 2

learn in matan