האם בעלת אירוח זעיר שאינה מחליפה ציפה בין כל אירוח עוברת באונאה או גניבת דעת? - מתן - מכון תורני לנשים

האם בעלת אירוח זעיר שאינה מחליפה ציפה בין כל אירוח עוברת באונאה או גניבת דעת? הרבנית דבי צימרמן

סיוון תשפ"ג

נושאים : הלכה , שאלה ,

שאלה

יש לי דירות אירוח שאני מפרסמת באתרי אינטרנט. האם מותר לי לתת דירה כאשר החלפתי רק את המצעים של הכרית והמזרון, ואילו את המצעים של השמיכת פוך אני מחליף רק כל כמה אורחים? או שיש בזה גניבת דעת, היות והאורחים בטוחים שהכינו בשבילם הכל חדש?

תשובה

רוצים לדון בעצמכם? מוזמנים לפתוח את דף המקורות באתר ספריא וללמוד בעצמכם, ואז לחזור לתשובה אצלנו – מה הייתם עונים?

קודם כל, אשרייך. רבי ישראל מסלנט היה קובל על מיעוט השואלים בענייני עסקים ובין אדם לחברו, לעומת השואלים בענייני איסור ובין אדם למקום. יש מספר אלמנטים לשאלתך. שאלתך משקפת הבנה עמוקה שלפעמים קיצור דרך האפשרי מבחינה עסקית אינה מקובלת מבחינה הלכתית, דבר שלצערי אינו מובן לכולם.

יש מספר אלמנטים לשאלתך. אכן יש הלכות האוסרות על סוחרים לרמות קונים ע”י הצגה כוזבת של המוצר – אמנם יש כאן שאלה של גניבת דעת, אך מכיוון שמדובר על עסקה יש צורך לבדוק שאין בדבר חשש לאיסור אונאה/הונאה.[1] ברור משאלתך שקיום ההלכה חשובה לך, ולכן בתור אשת עסקים חשוב שתביני את ההלכות הללו בכלל, בנוסף לתשובה לשאלתך זו.

האם יש כאן איסור אונאה?

מהו “אונאת ממון”

ההלכה אוסרת שני סוגי הונאה – “אונאת ממון” ע”י הפקעת מחירים וכד’ או “אונאת דברים” המוגדרת כאמירה שגורמת לאחר צער. שניהם איסורי דאורייתא הנלמדים מההקשר של מכירות קרקע לתקופה מסויימת שמסתיימת בשנת היובל: “אל תונו איש את אחיו… ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מא-לקיך אני ה’ א-לקיכם”.[2]  בתנאים מסוימים אונאת ממון מהווה עילה הלכתית לבטל את העסקה או החזרת ההפרש לצד השני.

על בסיס הבנתו שאונאה היא סוג של גזילה, לערוך השולחן יש חילוק ייחודי בין סוגי אונאה: אונאה במקח שהיא מחיר שאינו תואם את המחיר בשוק – בין אם המחיר מבוסס על הצגה כוזבת של המוצר או של ערכה בשוק, ואונאה בגוף הסחורה ע”י הצגה כוזבת של מוצאה, טיבה, וכו’. כשאונאה מהסוג השני, בגוף הסחורה, אינה משפיעה על המחיר (המקח) אין הדבר נחשב לאונאת ממון אבל לפי ערוך השולחן קיים איסור אונאה, כפי שנראה.[3] בד”כ פוסקים אחרים אוסרים התנהגות כזאת מטעם גניבת דעת ולפעמים לא ברור היכן עובר הגבול מכיוון שאין לפוסקים הגדרה אחידה של איסור אונאה.

מה התנאים לאונאה במקח?

נערך מינימום לאונאה, הוא פער מחירים של לפחות פרוטה.[4] כאשר הפער שקבעו חכמים הוא פער של שתות – ששית או 1/6 – בין מחיר השוק והמחיר ששולם. ה-1/6 מתחשבת לחומרה מכל הצדדים, ז”א בין אם מדובר ב-1/6 מהמחיר בשוק או 1/6 מהמחיר ששולם – בין אם ה-1/6 פחות או ה-1/6 יותר.[5] ז”א שאם ערך המוצר 6 ₪ והאדם שילם שקל מעל המחיר (7 ₪) או מתחת (5 ₪) יש איסור אונאה – בראשון המוכר עבר באיסור, בשני הקונה. ולהפך, אם שילם 6 ₪ ומחיר השוק 5 ₪ –  המוכר עבר, ואם מחיר השוק 7 ₪ – הקונה עבר. כל אונאה מעל שתות מהווה עילה לבטל את העסקה, הונאה שעולה בדיוק שתות אינה מבטלת את העסקה אך המחייבת החזרת הסכום, ומתחת לשתות פוסקים שפטור מכיוון שאנשים מוחלים על סכום כזה. הפוסקים חולקים אם אונאה מתחת לשתות מותרת או אסורה. ובעקבות הרא”ש יש פוסקים שמי שהוא ירא שמים ובקיא במחירים לא יונה אפילו בפחות משתות, ומצד שני ימחול לאחרים שהונו אותו בסכום כזה.[6]

הפוסקים חלוקים אם יש אונאה במקרקעין – בימינו נדל”ן. לפי השולחן ערוך אין אונאה בקרקע – לא במכירה ולא בשכירות, שהרי שכירות הוא מכירה זמנית.[7] אך רמב”ן טוען שמשמעות הדברים הוא שבמקרקעין אין אונאה שמבטלת את המכירה או דורשת החזר ממוני, אך בכל זאת יש איסור של אונאת דברים גם במכירת קרקע.[8] ומכל מקום פוסקים שיש אונאה בשכירת כלים, וסמ”ג מסביר שכל מה שאינו מחובר לקרקע אינו קרקע. מכיוון שהשוכרים אינם שוכרים רק את החדר או הדירה, אלא גם שימוש בכלים שבו, כולל המצעים, סביר שגם כאן קיים איסור אונאת ממון.[9]

אנשים בד”כ שוכרים דירת אירוח על בסיס תמונות, תיאורים והמלצות, שלרוב עוסקים בנקיון. אנשים מוכנים לשלם יותר לדירה עם המלצות חמות, מקום שמתואר כנקי ביותר. ברור לנו שמקום מטונף שווה הרבה פחות, ואם הוצג כנקי סביר להניח שזה אונאת ממון העולה על הבדל מעל ⅙ שמבטלת את החוזה.

אך מה אם הדירה אינה מלוכלכת, אבל גם לא מרגיש נקי? או המארחים מקילים על עצמם בנקיון?

יש כאלה שיגידו שאין כאן איסור אונאת ממון מכיוון שציפה שלא הוחלפה אינה מהווה ⅙ ממחיר העסקה או מכיוון שיש כאן עסקה במקרקעין. אך לפי הרא”ש פער מחירים של פרוטה אסורה משום אונאה. כמו שאנשים מוכנים לשלם יותר לאירוח הכולל כלי בית מסוימים, כמו כלי מיטה, הם מוכנים לשלם יותר לכלים נקיים לחלוטין. בנוסף, כפי שראינו, גם כשאין פער ערכי, כל הצגה כוזבת של מוצר מהווה אונאה במקח לדעת ערוך השולחן. אונאה כזאת חלה גם על ספקי שירות – ולכן אם דירת אירוח מספקת שירותי נקיון המארחים חייבים לספק שירותי נקיון – וזה כולל החלפת ציפה.[10]

מהו אונאת דברים?

שולחן ערוך מביא דיני אונאת ממון בחושן משפט סימן רכ”ז, ולאחריו בסימן רכ”ח דן בדיני אונאת דברים. הגדרת אונאת דברים מורכב – חז”ל מביאים מספר דוגמאות לאמירות שונות שגורמות צער לאחר.[11] הלכות אונאת דברים שייכים גם בענייני מסחר אך גם באופן גורף על כל אינטראקציות בין אדם לחברו. אפשר להבין אותם ככל מעשה שאינו עומד בדרישה “נשאת ונתת באמונה” במובן הרחב. השולחן ערוך מקשר הלכות אלו עם איסור גניבת דעת ואיסור לרמות במקח ובממכר.

לפי הגדרת השולחן ערוך: “אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או לגנוב דעתם כגון אם יש מום במקחו צריך להודיעו ללוקח, אף אם הוא עכו”ם. לא ימכור לו בשר נבילה בחזקת שחוטה.”[12] הלוקח חייב להיות מודע לכל דבר שמפחית את ערך הסחורה, כדי שיוכל להעריך בעצמו את ערך המוצר, אך לפי באר היטב גם אם אין אונאת ממון מכוון שהפגם אינו משפיעה על המחיר או לאו דווקא רלוונטי לצרכי הקונה, כמו בשר נבילה לנכרי, בכל זאת קיים איסור להציג סחורה בצורה מטעה.[13] וכאן אנחנו עוברים מהמושג “אונאת דברים” למושג “גניבת דעת”. לדוגמא, גם אם אין הבדל במחירים או באיכות של שמן זית מאיטליה ושמן זית מיוון, אסור להציג אחד כאילו שהוא השני.

איסור גניבת דעת

אז השאלה הראשונה היא איך את מציגה את הנכס? אם את טוענת שהדירה עברה נקיון או שהחליפו את כלי המיטה אז כמובן שהכל חייב להיות אמת וזה כולל כיסויי הפוך – הציפות.

אך גם אם אין בתיאור המקום התייחסות לניקיון  כללי או כלי מיטה בפרט, יש מספר סיבות הלכתיות לחייב או כביסת הציפות או גילוי נאות שלא כובסו. הראשון היא שהלכות גניבת דעת אינן מצטמצמות לאמירות כוזבות, מדובר ברושם הכללי שהמוכר מנסה לתת לקונה ללקוח. לכן אין להגיד דבר שמשתמע לשתי פנים או לדלג על חסרונות המוצר.[14]

לגבי רושם, עצם נקיון שאר הדירה וסידור הסדינים יוצרת רושם שהכל נקי. במקרה שאת גם גובה “דמי נקיון” מהאורחים, הבעיה ההלכתית מחריפה עוד יותר. בנוסף, כפי שעולה מהגמרא והפוסקים, נורמות חברתיות בכלל ובשוק בפרט משפיעות על ציפיות הלקוח ועל הדרישות ההלכתיות מהמוכר. אסור למכור מוצר שאינו עומד בסטנדרטים אם אינו מגלה את הפער לקונים פוטנציאלים.[15]

אולם ניתן לטעון שהרבה אורחים כבר מודעים לכך שלא כל מקום מקפיד בנקיון, במיוחד בכביסה. לפי השולחן ערוך אסור לשוחט להשרות את הבשר במים כדי שיראה לבן ושמן, אך האחרונים מעירים שאם הציבור מודע ש”כולם” נוהגים כך, וכך מקובל בשוק, אז הדבר מותר.[16] אך לפי עניות דעתי, למרות שהרבה אנשים אינם מצפים לנקיון טוטאלי, זה בהחלט לא “כולם”, ולכן אינני רואה זאת כסיבה מספקת להקל.

בנוסף לציפיות הלקוח, המוכר חייב לפעול לפי חוקים ונהלים – של הרשות המקומית ושל כל עסק במתווך בין המוכר ללקוח. לחלק מאתרי האינטרנט שמקשרים בין שוכרים ומשכירים יש כללי התנהגות למארחים. לדוגמא, ל-airbnb יש דרישות ניקיון שכוללות כביסת הסדינים.  ובחלק מהמדינות יש חוקים החלים על “אירוח זעיר.” במדינת ישראל, עפ”י משרד הבריאות, מספקי שירותי אירוח מחויבים לכבס מגבנות וסדינים כנדרש, בדטרגנט ובאקונומיקה. יתכן שיש כאן אלמנט של “דינא דמלכותא דינא” – חובה הלכתית לציית לרשות המקומית (חוץ ממקרים מסוימים). למרות הדיונים הארוכים בנושא, פוסקים רבים קובעים שהחובה לציית ל”דינא דמלכותא” היום חלה במדינת ישראל בפרט ובמדינות דמוקרטיות בכלל, לכל הפחות בכל הנוגע לתקנות חברתיות וכללי מסחר.[17]

מעבר לחובות מצד החוק האזרחי, הכללים והחוקים של הרשות המקומית משפיעים על העניין הקודם – הנורמות החברתיות, ציפיות הלקוח, והחובה ההלכתית של המוכר או לעמוד בתנאים בסיסיים אלו או לגלות ללקוח בצורה חד משמעית.

לסיכום:

לענ”ד, במקרה שלך אם אינך רוצה לכבס את כל כלי המיטה בין שוכרים אפשר להתיר אם יש גלוי נאות וברור לשוכר או אמירה ברורה שהם אחראים על כיבוס והחלפת כלי המיטה.

מכיוון שהדבר אכן טרחה, ולפעמים האורחים לא משתמשים בפוך ובציפה שעליו, אציע כיוון נוסף שלדעתי עומד בדרישות שהצגנו לעיל. אפשר להציע את המטה עם המצעים – סדין וציפית – ולהשאיר את השמיכות בארון. את הציפה עצמה ניתן לשים על המיטה ולצפות מאורח שקר לו שלא ישתמש בפוך שבארון מבלי לכסות אותו בציפה, או אפשר לשים אותו על הפוך שבארון. אם בסוף האירוח נראה שלא נגעו בפוך עם הציפה אין צורך לכבס, כמו שאין צורך לכבס סדינים מקופלים שלא הוצאו מהארון. כך אפשר לאבחן במה השתמשו ולמנוע טרחת יתר.

לגבי המקובל בשוק – בהחלט יש מארחים שעושים זאת (ולכן זה לא מנוגד לנורמות המצופות). אני זוכרת מקרה כזה באירוח שבכלל לא הציעו חלק מהמיטות. חברה התלוננה על עצלנות ואני דווקא שמחתי שזה מגביר את הסיכוי שבאמת כיבסו את הציפה.

כשספר החינוך דן בשורש המצוה הוא הוא מסביר שמעבר לתועלת של קביעת יושר כנורמה לניהול תקין של החברה, חשוב למנוע חיפוש אחר קיצורי דרך אלא “כל אחד יזכה בעמלו במה שיחננו האלהים בעולמו באמת וביושר.”[18]

יהי רצון שתוכלי להתפרנס בכבוד וביושר, ולקיים את דברי משלי:

“חסד ואמת אל־יעזבך קשרם על־גרגרותיך כתבם על־לוח לבך

ומצא־חן ושכל־טוב בעיני אלהים ואדם

בטח אל־יהוה בכל־לבך ואל־בינתך אל־תשען

בכל־דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך

אל־תהי חכם בעיניך ירא את־יהוה וסור מרע

רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך

כבד את־יהוה מהונך ומראשית כל־תבואתך

וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו”[19]

הערות שוליים

1] אונאה בלשון חכמים, הונאה בתורה

[2] ויקרא כה פסוקים יד, יז.

[3] ערוך השולחן חושן משפט רכז:א. לדוגמא, אונאה במקח הינו הצגת ריהוט יד שני כחדש, מיטת דאבל כקווין סייז, או דירה מלוכלכת כנקיה. לכל הנ”ל יש השפעה ניכרת על המחיר. אך אם ההצגה הכוזבת פחות ניכר, כמו מצב בו הדירה ניקו את הדירה אך לא לחלוטין, סביר שאין כאן אונאת ממון, אך בכל זאת ערוך השולחן מגדיר זאת כסוג של אונאה.

[4]  שלפי ההלכה מתחשבת על בסיס ערך הכסף, 0.025% הערך של גרם כסף. בימינו שווה בערך 10 אגורות.

[5] איסורי אונאה אלו חלות גם על המוכר וגם על הקונה – המוכר אינו רשאי לנצל את חוסר מודעות הקונה לערך המוצר בשוק ולהעלות במחיר מעל שוויו, והקונה אינו רשאי להפחית במחיר במכוון כאשר המוכר אינו מודע לערך המוצר שמציע. אך אם שני הצדדים מכירים את טיב וערך המוצר, ומסיבות שלהם הסכימו למחיר שאינו מותאם לשוק, יש אומרים שאין איסור אונאה. כמובן שבמצבים מסויימים ההסכנה אינו מרצון, ולכן קיים סוג של ניצול שאסור – ולכן כדאי לשאול שאלת חכמים במקרים כאלה.

[6] שולחן ערוך חושן משפט רכז:ו, טור בשם הרא”ש שם, באר היטב שם, חתם סופר שם.

[7] שולחן ערוך חושן משפט רכז:כט, לב

[8] רמב”ן על התורה ויקרא כה, רש”ל מאירת עיניים חושן משפט רכז:נא והגהות רבי עקיבא איגר שם יט

[9] שולחן ערוך חושן משפט רכז:לה; ספר מצוות גדול עשין פב:א

[10] ערוך השולחן חושן משפט רכז:לט

[11] תלמוד בבלי בבא מציעא נח ע”ב – כמו שאילת מחירו של מוצר שאינך מעוניין לקנות, הזכרת מוצאו של אדם גר, הערה לפשפש המעשיו לאדם הסובל מייסורים, וניצול חוסר ידע של אדם כדי לגרום לו או לאחרים לטרוח או להתבייש.

[12] שולחן ערוך חושן משפט רכח:ו

[13] שם ס”ק ו, ראה גם ערוך השולחן

[14] פתחי חושן שנ”ח

[15] רכח:ט

[16] מאירת עיניים חושן משפט רכח:טז

[17] יש פוסקים שטוענים שההלכה של “דינא דמלכותא” לא שייך במקרה שלך – כאלה שפוסקים שדינא דמלכותא שייכת רק בארצות הגויים ואינו רלוונטי למדינת ישראל. דעות אלו מבוססות על דברי הר”ן והרשב”א על נדרים כח ע”א, שמסיקים שדינא דמלכותא יסודה בבעלות המלך על ארצו, ולכן על המתגוררים במקום לציית לבעל הבית. דבר שכנראה תקף גם בדמוקרטיה בחו”ל, אך מכיוון שהקב”ה נתן את א”י לעמ”י יש ליהודי זכות לשבת בה גם אם אינו מציית לרשות המקומית.

אך פוסקים רבים מביאים סיבות אחרות ל”דינא דמלכותא” שתקיפות גם במדינת ישראל של היום. (עיין לדוג’: רשב”ם, מסכת בבא בתרא, דף נ”ד, עמוד ב’, ד”ה והאמר שמואל; שולחן ערוך חושן משפט שסט:ו; ציץ אליעזר טז:מט, נ.) לדעות אלו סמכות הממשלה נובעת מקבלת הציבור, ולכן אם הציבור הכללי מציית לרשות מקומית כל יהודי חייב ב”דינא דמלכותא” – גם בא”י. והדברים קל וחומר ממלכות לדמוקרטיה שמבוססת על נבחרי ציבור.

קיימות גם דעות אחרות לבסיס הדין שנובעות לאותו מסקנה. עיין בהלכות מדינה של הציץ אליעזר (הרב אליעזר ולדינברג, חלק א, שער ג’, פרק ו’ לדיון כללי בנושא.

[18] ספר החינוך שלז.

“שורש המצוה ידוע, כי הוא דבר שהשכל מעיד עליו, ואם לא נכתב דין הוא שייכתב, שאין ראוי לקחת ממון בני אדם דרך שקר ותרמית, אלא כל אחד יזכה בעמלו במה שיחננו האלהים בעולמו באמת וביושר, ולכל אחד ואחד יש בדבר הזה תועלת, כי כמו שהוא לא יונה אחרים, גם אחרים לא יונו אותו. ואף כי יהיה אחד יודע לרמות יותר משאר בני אדם, אולי בניו לא יהיו כן וירמו אותם בני אדם, ונמצא שהדברים שוים לכל, ושהוא תועלת רב ביישובו של עולם, והשם ברוך הוא לָשֶבֶת יְצָרוֹ”

[19] משלי ג:ג-י

אולי יעניין אותך גם:

קריאת ספרות חול בשבת פוסט הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

הסרת תווית מבגד חדש בשבת וביום טוב פודקאסט הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

קיצור דיני ערב פסח שחל להיות בשבת פוסט הרבנית דבי צימרמן

הרבנית דבי צימרמן דבי צימרמן מלמדת תנ"ך, גמרא ומחשבה במספר מדרשות בירושלים. יש לה תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן והיא מסיימת תואר שני בחינוך. היא בוגרת התכנית למקרא ופרשנות במתן ולמדה תלמוד בבית מורשה. עמיתה בתכנית הלכתא במתן.

כמה מילים על הפרויקט שאלה - כתובת נשית לשאלות בכל תחומי ההלכה. מי המשיבות שלנו? בוגרות תכנית הלכתא - תכנית שש שנתית ללימודי הלכה במתן. לכל המשיבות רקע עשיר בלימוד גמרא והלכה והן משמשות כתובת לשאלות ופניות בקהילה ובבית המדרש. כל התשובות נידונות בקרב הוועדה ההלכתית של 'שאלה' בה, יחד עם המשיבות, יושבים הרב הדיין אריאל הולנד והרב יהושע מאירסון.

לתמוך ב"שאלה"