האם מותר ליטול בפסח תוספי תזונה ויטמינים להריון המכילים חמץ? - מתן - מכון תורני לנשים

האם מותר ליטול בפסח תוספי תזונה ויטמינים להריון המכילים חמץ? הרבנית דבי צימרמן

ניסן תשפ"ב

נושאים : פסח , שאלה ,

שאלה

אני אם מניקה, שלושה חודשים אחרי לידה. אני עדיין נוטלת תוספי תזונה וויטמינים להריון בכל יום, ואם אני לא נוטלת אותם אני מרגישה חלשה ומסוחררת ולא יכולה לתפקד. אני לא מוצאת תוספים כשרים לפסח ברשימה של תרופות המאושרות לפסח. האם אני יכולה להשתמש במה שיש לי?[1]

תשובה

כאשר אין תחליף כשר לפסח, תרופות מצילות-חיים שיש בהן חמץ וודאי מותרות בשל הקדימות של פיקוח נפש. הפוסקים חלוקים לגבי תרופות שאינן מצילות-חיים וכן ויטמינים ותוספים שיש בהם חמץ. עם זאת, ייתכן שאפשר להתיר נטילת תוספים במצבים מסוימים.

שלא כדרך אכילה – אוכל אסור שנאכל בשינוי

איסור חמץ בפסח חל הן על אכילה והן על בעלות. עם זאת ישנם מקרים היוצאים מן הכלל. הלכות חמץ חלים דווקא על אוכל, והגמרא בפסחים כד, ב מבארת שהאיסור מדאורייתא אינו חל על אוכל שמתעכל “שלא כדרך אכילה”. על אף שאכילה באופן הזה עדיין אסורה מדרבנן – בגמרא מבואר שהאיסור לא חל במקרה של חולה. לפיכך הרמב”ם פוסק שחולה יכול לאכול דבר שאסור באכילה, כמו בשר שאינו כשר או חמץ בפסח, באופן שאינו דרך אכילה רגיל – “שלא כדרך הנאה” (הלכות יסודי התורה ה, ח; שולחן ערוך, יו”ד קנ”ה, ג). הרמב”ם מביא כדוגמא אכילה של אוכל אסור עם חומר מר, כדי שלא תהיה הנאה מהאיסור.

הפוסקים חלוקים לגבי הפרמטרים של העמדה המקלה. האם “שלא כדרך אכילה” כוללת בליעה ללא לעיסה, כמו במקרה של תרופה?

הגמרא בפסחים קטו, א, דנה במקרה של אדם שבולע מצה בלי ללעוס, ומתלבטת אם זהו קיום של החיוב באכילת מצה מדאורייתא. לדעת רבה זו אכילה, משום שיש הנאה באכילה מעין זו (‘הנאת גרונו’). הנודע ביהודה (ל”ה) מבאר כי ‘הנאת גרונו’ עדיין נחשבת אכילה, ולכן אסור לאכול באופן הזה דבר שאסור לאכלו מן התורה למטרת רפואה שאין בה פיקוח נפש.

יש מי שמביא את דעת הנודע ביהודה כדי לאסור שימוש בתרופה שעשויה מדבר שאסור באכילה, אבל הרב שלמה זלמן אוירבך חלק על עמדה זו (מנחת שלמה א, יז). על פי סברתו, הנודע ביהודה אסר לאכול דבר שהוא ראוי בדרך כלל לאכילה אם הוא נבלע ללא לעיסה, גם למטרות רפואה. הוא מסביר שהמושג ‘הנאת גרונו’ אינו חל על גלולות לבליעה, שכלל אינן נחשבות לאוכל, אלא יועדו מראש להיבלע על ידי חולים. על פי הגדרה זו, גם לחולה שאין בו סכנה מותר לבלוע תרופה.

מה ההגדרה של חולה על פי ההלכה?

רוב הפוסקים מתירים לחולה לבלוע בפסח תרופה שאין בה טעם או שיש לה טעם מר, על פי ההיגיון הזה (יחוה דעת ב, ס). הרב שלמה זלמן אוירבך מתלבט אם ההגדרה של ‘חולה’ במקרה הזה מוגבלת למקרה של חולה שמותר לו ליטול תרופה בשבת – כלומר, אדם שנדרש לשכב במיטה מחמת חוליו – או אם אפשר להרחיב את ההגדרה כך שתכלול גם מי שלא חש בטוב, ואפילו אדם בריא שנוטל תרופות. על פי ההגדרה המצמצמת, יש לאסור נטילת תוספים, ואילו על פי ההגדרה המרחיבה שכוללת מנעד רחב יותר של מקרים ניתן לאפשר נטילת תוספים.[i]

האם מניקה נחשבת לחולה?

נראה שיש מקום להתיר נטילת תוספי תזונה וויטמינים שאין בהם טעם אפילו לפי העמדה שמתירה תרופות רק לחולה, וזאת משני טעמים: ראשית, התסמינים שאותם את מתארת – חולשה וסחרחורת – מגבילים בהשפעתם על הגוף כולו. זוהי ההגדרה ההלכתית של ‘חולה’. בנוסף, יש מספר סיבות לפסוק שההגדרה של ‘חולה’ חלה על כל אישה מניקה – ובראשן, חז”ל הגדירו כל אישה שילדה ב-24 החודשים האחרונים כמינקת בשל העומס של ההיריון והלידה על הגוף (בבלי נידה ט, א; רמב”ם הלכות אישות כא, יא; הרב נחום אליעזר רבינוביץ’, תחומין יז, עמ’ 343).

.

לסיכום:

אילו תוספי תזונה מותרים בפסח?

ההיתר לחולה ליטול תרופה שיש בה מרכיב שאסור לאכילה חל רק כאשר אין אפשרות אחרת. על כן, יש ליטול תוספי תזונה לפי סדר העדיפויות הבא:

  1. יש לחפש תוספי תזונה וויטמינים שיש להם הכשר לפסח.
  2. אם אין תוספים כשרים לפסח, יש לבדוק את רשימת המרכיבים (או ליצור קשר עם היצרן) ולברר:
  • אם יש סימון ללא גלוטן, או שהמוצר מופיע ברשימת מוצרים ללא גלוטן, הוא ככל הנראה אינו מכיל חמץ.
  • יש לבדוק שלא מופיע ברשימת המרכיבים אחד מחמשת מיני דגן. בנוסף, גלוקוז וסורביטול עשויים לפעמים מחיטה (בדרך כלל במוצרים מאירופה, והדבר פחות נפוץ בארה”ב), ומשמשים ליצירת חומצה אסקורבית (לוויטמין C). ריבופלאבין (ויטמין B2) וציאנוקובלמין (B12) הם תוצאה של תהליך התססה שעשוי להכיל חמץ.
  • הציץ אליעזר (באי מועד ג, ב-ה) מצביע על כך שמוצר שעשוי להכיל קמח אינו נחשב חמץ אם לא בא במגע במים, או אם התייבש לפני שהחמיץ (על אף שזו רמת ידע שהיא בדרך כלל ברמה של ייצור, ולצרכן אין גישה למידע כזה).
  1. אם מיצית את כל האפשרויות, ואין אפשרות להשיג תוסף שאין בו חמץ – אפשר להתיר במקרה שלך גלולה לבליעה של תוסף תזונה שאין בה טעם, או גלולה שטעמה מר.

במקרה המתואר כאן עדיף לכתחילה למצוא תוספי תזונה וויטמינים עם הכשר לפסח; עם זאת, את נחשבת לחולה, והתוספים נחשבים לתרופה שלא נוטלים אותה ב’דרך אכילה’ – לכן, אפשר להתיר במקרה זה תוספים שמכילים מרכיבים שיש בהם חמץ.

הערות שוליים

[1] השאלה התקבלה יומיים לפני לפסח.

[i] מספר סוגיות רלוונטיות נוספות לא הוזכרו כאן – כמו ‘נפסל מאכילה’ (דבר שאינו ראוי לאכילת אדם או כלב), וטענת ‘אחשביה’ – הטענה שאם אדם אוכל דבר שאינו ראוי לאכילה, כנראה שהוא מחשיב אותו לראוי לאכילה, ועל כן אינו פטור. החלת הדין ‘נפסל מאכילת כלב’ עשוי להרחיב מאוד את ההקלה בעניין ויטמנים ותוספים בפסח, כפי שמציין הרב הרשל שכטר (דף הכשרות יב, 2: https://d1ydyrae2d92wn.cloudfront.net/pdf/daf/5764/Daf%2012-2.pdf ).

אולי יעניין אותך גם:

קריאת ספרות חול בשבת פוסט הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

הסרת תווית מבגד חדש בשבת וביום טוב פודקאסט הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

קיצור דיני ערב פסח שחל להיות בשבת פוסט הרבנית דבי צימרמן

הרבנית דבי צימרמן דבי צימרמן מלמדת תנ"ך, גמרא ומחשבה במספר מדרשות בירושלים. יש לה תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן והיא מסיימת תואר שני בחינוך. היא בוגרת התכנית למקרא ופרשנות במתן ולמדה תלמוד בבית מורשה. עמיתה בתכנית הלכתא במתן.

כמה מילים על הפרויקט שאלה - כתובת נשית לשאלות בכל תחומי ההלכה. מי המשיבות שלנו? בוגרות תכנית הלכתא - תכנית שש שנתית ללימודי הלכה במתן. לכל המשיבות רקע עשיר בלימוד גמרא והלכה והן משמשות כתובת לשאלות ופניות בקהילה ובבית המדרש. כל התשובות נידונות בקרב הוועדה ההלכתית של 'שאלה' בה, יחד עם המשיבות, יושבים הרב הדיין אריאל הולנד והרב יהושע מאירסון.

לתמוך ב"שאלה"