הדלקת נר חנוכה לבת הנמצאת בבידוד בבית הוריה - מתן - מכון תורני לנשים

הדלקת נר חנוכה לבת הנמצאת בבידוד בבית הוריה הרבנית רחל וינשטיין

כסלו תשפ"א

נושאים : שבת ומועד ,

שאלה

אני חוזרת מחו”ל יומיים לפני חנוכה ואהיה בבידוד בחדר בבית של ההורים. האם אני צריכה להדליק נרות לעצמי בחדר או שאני יוצאת עם הנרות של אבא שלי, אפילו שאני לא רואה אותם כי זה בסלון?

תשובה

שלום יקרה,

ברוך שובך!

מעיקר הדין את יוצאת ידי חובה בהדלקה של אביך.

החובה הבסיסית היא נר איש וביתו כפי שכתוב בגמרא:

“תנו רבנן מצוות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין – בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך”. (שבת כ”א ע”ב)

לפי הברייתא בגמרא, מצוות חנוכה הבסיסית היא להדליק כל יום נר אחד בבית.

המהדרין – מדליקים מס’ נרות כמס’ בני הבית (לדוגמה: במשפחה של 5 נפשות ידליקו 5 נרות)

בדין המהדרין מן המהדרין יש מחלוקת תוספות ורמב”ם.

לרמב”ם מהדרין מן המהדרין משמעו שמדליקים לכל אחד מבני הבית כמס’ הימים: “והמהדר יותר על זה ועושה מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד. (הלכות חנוכה ומגילה פ”ד ה”א)

על פי תוספות עדיף שרק אחד מבני הבית ידליק נרות חנוכה כמס’ הימים (לדוגמה ביום השלישי של חנוכה ידליק חנוכייה אחת עם 3 נרות) וכך יהיה ברור באיזה יום של חנוכה אנחנו. (שבת כא ע”ב ד”ה והמהדרין)

השולחן ערוך פוסק כתוספות, שמספיק שבן בית אחד ידליק נרות כמס’ הימים: “כמה נרות מדליק? בלילה הראשון מדליק אחד. מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה עד שבליל האחרון יהיו שמונה. ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר” (או”ח תרעא סעיף ב)

לשיטת הרמ”א כל בני הבית ידליקו כמס’ הימים, כשיטת הרמב”ם: “ויש אומרים דכל אחד מבני הבית ידליק וכן המנהג פשוט” (שם)

ערוך השולחן מביא את המנהג המקובל בזמנו שבנים גדולים, כלומר מעל גיל בר מצווה – יוצאים בהדלקת אביהם  (ערוך השולחן או”ח תרע”א ט). מהמשך דבריו נשמע שערוך השולחן מדבר על מצב שבו הבנים רואים את הנרות (סעיף י”ז).

לסיכום:

למעשה, אם את נוהגת בשנים רגילות כשיטת הרמ”א להדליק לעצמך חנוכייה, תנהגי כך גם בבידוד ותדליקי עם ברכה. כמובן שזה בתנאי שאפשרי להדליק בצורה בטיחותית. כמו”כ יש להציב את החנוכייה בחלון הפונה לרשות הרבים כדי שיהיו פרסומי ניסא. באם אין חלון כזה, אפשר לפתוח את דלת החדר ולבקש מאחד מבני הבית שיסתכל על הנרות למעט זמן.

אם הדבר איננו אפשרי את יכולה לסמוך על הדלקת אביך. במקרה כזה מומלץ לפתוח את הדלת בעת הדלקת הנרות על מנת לשמוע את הברכה בהדלקה ולענות אמן. אם אפשר לראות את הנרות מדלת החדר מה טוב, אם לא יש להשתדל לראות את הנרות בשלב כלשהו, אולי בעת שבני הבית אינם נמצאים.

מאחלת לך חנוכה שמח, ובריאות איתנה.

אולי יעניין אותך גם:

קריאת ספרות חול בשבת פוסט הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

הסרת תווית מבגד חדש בשבת וביום טוב פודקאסט הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

קיצור דיני ערב פסח שחל להיות בשבת פוסט הרבנית דבי צימרמן

הרבנית רחל וינשטיין רחל וינשטיין, מתגוררת בתקוע. מחנכת באולפנת ראש צורים, בוגרת תוכנית הלכתא במתן ויועצת הלכה. עונה על שאלות בקהילה ומחוץ לה בנושאים הלכתיים מגוונים. מדריכה כלות, מכשירה מדריכות כלות ומעבירה שיעורים במסגרות שונות.

כמה מילים על הפרויקט שאלה - כתובת נשית לשאלות בכל תחומי ההלכה. מי המשיבות שלנו? בוגרות תכנית הלכתא - תכנית שש שנתית ללימודי הלכה במתן. לכל המשיבות רקע עשיר בלימוד גמרא והלכה והן משמשות כתובת לשאלות ופניות בקהילה ובבית המדרש. כל התשובות נידונות בקרב הוועדה ההלכתית של 'שאלה' בה, יחד עם המשיבות, יושבים הרב הדיין אריאל הולנד והרב יהושע מאירסון.

לתמוך ב"שאלה"