נוסף פריט לסל
פריט 1
סהכ לתשלום: ש"ח
לצפייה בסל להמשך קניה
תפילה וברכות
חזרה למורות להלכה כותבות

הפרשת חלה על סופגניות

רבקה לינזר

כסלו תשע"ט
להורדה והדפסה:
הדפסה

פתיח

האם מפרישים חלה על סופגניות?

דיון

מצוות הפרשת חלה היא מצווה מהתורה. "וְהָיָ֕ה בַּאֲכָלְכֶ֖ם מִלֶּ֣חֶם הָאָ֑רֶץ תָּרִ֥ימוּ תְרוּמָ֖ה לַה'" (במדבר טו:יט) מפרישים חלה מעיסה הנעשית רק מאחד מחמשת מיני הדגן ומכמות קמח של 1.666 ק"ג ומעלה (יש נוהגות לברך כבר מכמות של 1.550 ק"ג, ויש המברכות רק על כמות של 2.456 ק"ג). במסכת חלה (א:ד) המשנה מדברת על מיני מאכלים שפטורים מן החלה: "…הסופגנין והדובשנין … פטורין מן החלה". הגמרא במסכת פסחים (לז:) מבינה שהפטור מן החלה נובע מצורת הבישול של העיסה. נחלקו האמוראים מה דינה של עיסה הנעשית במחבת לגבי הפרשת חלה. לכולי עלמא, כל עיסה הנאפית בתנור קרויה "לחם" ומחוייבת בהפרשת חלה. בירושלמי (חלה פ"א ה"ד) הבדילו בין עיסה שנאפה בתנור שחייבת בהפרשת חלה, ועיסה שבישולו במחבת או קדירה שפטורה. סופגניות אינן אפויות בתנור, אלא נעשות על ידי טיגון עמוק, זאת אומרת נחשבות לבישול במחבת או קדירה. לכולי עלמא, כשהבצק עונה על שני תנאים יש חיוב להפריש חלה: א. עיסה עבה ב. אפיה בתנור. יש מחלוקת בין בעלי התוספות מתי חל החיוב של הפרשת חלה במקרה שרק תנאי אחד קיים. לפי רבינו תם (תוספות פסחים לז:), בעקבות המשנה בחלה א:ה, הלישה עצמה כבר מחייבת הפרשת חלה, ורק בלילה רכה (שאי אפשר ללוש, כמו בלילה של פנקייק) שמטגנים פטורה ממצוה זו. דהיינו, החיוב לא תלוי באופן בו הוא מתכוון להכין את הבצק. מעשה לישת בצק עבה הדומה לבצק של לחם היא הגורם לחיוב. "ואומר רבינו תם דהא חיוב חלה הוי משעת גלגול…אף על פי שמטוגנת בשמן ואין סברא לחלק בין מים לשמן." לדעת הר"ש בפירושו על אותה המשנה, הכוונה ולא המעשה היא הגורם לחיוב במצווה. לכן, בצק עבה שמתכוונים לטגנה פטור מהפרשת חלה. בצק רכה שמתכוונים לאפותו כלחם חייב בהפרשה. "…דמטוגנת בשמן ונתבטלה מתורת לחם…". אמנם, אם אפילו חלק קטן של הבצק נאפה ומטגנים את השאר, גם לדעת הר"ש כל הבצק מחויב בהפרשת חלה. המהר"ם מרוטנברג (מובא ברא"ש פסחים ב:טז) הנחה את משפחתו לאפות חלק מהבצק בתנור על מנת לצאת ידי חובה לפי שתי הדעות. השו"ע פוסק כמו הר"ש שהכוונה היא הגורם לחיוב: (יו"ד שכט: ג): "עיסה שבלילתה עבה, וגלגלה על דעת לבשלה או לטגנה או לעשותה סופגנין או ליבשה בחמה, ועשה כן, פטורה". הש"ך (שו"ע שם ס"ק ד) חש לשתי הדעות ומציע להפריש חלה בלי ברכה על בצק שמיועד לטיגון, או לנהוג כמו המהר"ם מרוטנבורג, ולאפות חלק מהבצק. הלכה למעשה: מבצק של סופגניות מטוגנות מכמות הנדרשת להפרשת חלה, מפרישים בלי ברכה. אם מכינים גם סופגניות אפויות מאותו הבצק, חייבים להפריש מכל הבצק עם ברכה.

רבקה לינזר

בעלת תואר ראשון בביולוגיה מאוניברסיטת ברנרד, ותואר שני בגנטיקה מאוניברסיטת רוטגרס. היא למדה במכללת אורות, וב"דרישה" בניו יורק. רבקה היא בוגרת תכנית המתמידות של מתן. רבקה מלמדת תלמוד והתפתחות ההלכה במתן השרון ובאורנית, מרכזת את התכנית הבינלאומית ללימוד אמהות וילדות לקראת בת מצווה במתן השרון, ורכזת תכניות בית המדרש במתן השרון. רבקה מריצה אתר המסייע להוספת לימוד תורה ותוכן בשולחן המשפחה www.tochokevaro.com