קיפול דף בשבת לצורך סימון מקום - מתן - מכון תורני לנשים

קיפול דף בשבת לצורך סימון מקום הרבנית דבי צימרמן

יולי 3, 2022

נושאים : שבת ומועד ,

שאלה

האם מותר לסמן עמוד בספר בשבת על ידי קיפול פינת הדף? האם יש בכך חשש למלאכת כותב, או למלאכה אחרת? ומה עם דרכים אחרות לסימון – כגון שימוש בסיכת נייר, או בדרך אחרת?

תשובה

התשובה הקצרה היא שפוסקים רבים מתירים בדרך כלל לסמן עמודים בשבת על ידי קיפול פינת העמוד, או על ידי סיכת נייר 1. מותר גם להשתמש ברוב סוגי הסימון האחרים שקיימים.

סימונים וקיפולים שאינם מותרים

ישנם סימונים שאסור לעשות בשבת: כתיבה, צביעה, ושרטוט אסורים בשבת באופן מוחלט. לדעת חלק מהפוסקים אסור לסמן משטח באופן שהסימון יתקבע בו, משום שסימון דומה לכתיבה. 2 על כן, אסור לשרוט סימן בעמוד כדי להדגיש את הטקסט, באופן שיאפשר למלא את הסימן בעט אחרי שבת.  

במקרים מסוימים ייתכן שקיפול דף בשבת ייחשב שרטוט; למשל, כאשר המטרה היא ליצור קווים ישרים או לעשות סימון שיסייע בקריעת הדף.3 יש איסור גם בקיפול נייר בצורות מיוחדות כמו אוריגמי או לשם הכנת צעצוע משום עשיית כלי.4

מדוע מותר לקפל פינה של דף?

על אף האיסור לסמן סימון קבוע אפילו אם הכוונה איננה למלא את הסימון אחרי שבת, הפוסקים אינם כוללים את קיפול פינת הדף כדי לסמן מקום באיסור זה. בנחלת צבי מבואר שהסימון אסור רק אם הוא דומה לכתיבה או מחיקה (אורח חיים שמ, ה), והרב מאיר הלוי קליין מסביר שהקיפול אינו סימון, אלא קיפול; ולכן הוא מתיר לקפל את הדף כדי לסמן את המקום שבו הפסיק האדם לקרוא.5

סוגיה נוספת שעלולה להשפיע על איסור הקיפול היא עניין ההכנה מקודש לחול. הרב עובדיה יוסף (שם) כותב במפורש שאין בקיפול עמוד הכנה מקודש לחול, אך אינו מבאר מדוע. הרב אברהם דוד הורוביץ מתיר סימון העמוד למוצאי שבת לצורך מצווה,6 כגון תלמוד תורה. הוא מסביר שלא נאסר בגדר הכנה ליצור סימון כדי לזכור מחשבה שהייתה בשבת אם יש בכך צורך מצווה. הפוסקים האחרים שהובאו לעיל אינם מגבילים שימוש בסימנייה לצורך מצווה. באופן כללי, הרב אליעזר מלמד מסביר שאיסור הכנה אינו חל על פעולות שנעשות באופן שגרתי ושאין בהן טרחה, כמו החזרת אוכל למקרר אחרי ארוחה (פניני הלכה, שבת כב, טז). סימון המקום בספר בהחלט נכנס לקטגוריה הזו.

הערות שוליים

1 ילקוט יוס1
בעניין, משום שהדבר עלול להוות זלזול בספרי קודש, ולהרוס את הספר. אמנם הוא מתיר באופן מסויג לקפל את פינת
העמוד במקום שבו לא מופיעות מילים, אבל בפועל מעדיף להשתמש בסימניה.
2 שולחן ערוך סי’ שמ מתיר לסמן ספר עם הציפורן, אבל המשנה ברורה, הט”ז, ואחרים טוענים שמדובר שם על משטח עבה
יותר שהסימון בו לא יישאר באופן קבוע. הואיל וסימון על נייר כן יישאר, לטענתם זהו סוג של כתיבה או שרטוט, שאסורים
בשבת.
3 אופיו של איסור שרטוט בשבת שנוי במחלוקת. בנושא זה עי’ בבלי שבת קג, א; שבת עה, ב, ורש”י ד”ה “ועייל שרטוט”;
רמב”ם, הלכות שבת יא, יז; משנה ברורה שמ, כב-כה; שמירת שבת כהלכתה, חלק א, פרק כח, טו-טז והערות שם.
4 שמירת שבת כהלכתה, טז, יט, ו-כח, יז; פסקי תשובות שב, יב. פוסקים אלה גם אוסרים לקפל מפיות בדוגמא מכוונת
ומורכבת, אך מתירים קיפול פשוט.
5 ספר תולדות שמואל, חלק ג, פרק סח, “כותב”, פסקה ג; פסקי תשובות שמ, כא. סיבות נוספות לא לאסור הן שהסימון
חולף, ושמטרת הקיפול אינה כתיבה. עם זאת, כאן נכנסים שיקולים מורכבים יותר של מלאכה שאינה צריכה לגופה, פסיק
רישא דלא ניחא ליה, והשאלה אם הסימון אסור מדאורייתא או מדרבנן. הואיל ואין מי שאוסר לקפל דף כדי לסמן את המקום
בספר, נראה שאין צורך בטיעונים הללו כדי להתיר את הקיפול.
6 שו”ת קנין תורה, כרך ב, שטו, ב.

סיכום:
קיפול פינת העמוד על מנת לסמן את המקום בספר, או סימון בעזרת סיכת נייר או סימנייה, 7 מותרים בשבת, הואיל
והמטרה של הפעולות הללו אינה הסימון עצמו, ואין בכך משום כתיבה. 8

אולי יעניין אותך גם:

קריאת ספרות חול בשבת פוסט הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

הסרת תווית מבגד חדש בשבת וביום טוב פודקאסט הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

קיצור דיני ערב פסח שחל להיות בשבת פוסט הרבנית דבי צימרמן

הרבנית דבי צימרמן דבי צימרמן מלמדת תנ"ך, גמרא ומחשבה במספר מדרשות בירושלים. יש לה תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן והיא מסיימת תואר שני בחינוך. היא בוגרת התכנית למקרא ופרשנות במתן ולמדה תלמוד בבית מורשה. עמיתה בתכנית הלכתא במתן.

כמה מילים על הפרויקט שאלה - כתובת נשית לשאלות בכל תחומי ההלכה. מי המשיבות שלנו? בוגרות תכנית הלכתא - תכנית שש שנתית ללימודי הלכה במתן. לכל המשיבות רקע עשיר בלימוד גמרא והלכה והן משמשות כתובת לשאלות ופניות בקהילה ובבית המדרש. כל התשובות נידונות בקרב הוועדה ההלכתית של 'שאלה' בה, יחד עם המשיבות, יושבים הרב הדיין אריאל הולנד והרב יהושע מאירסון.

לתמוך ב"שאלה"