הלכה Archives - מתן - מכון תורני לנשים
לתמוך ב"שאלה" יש לי שאלה בהלכה

הלכה

תשובות בנושא הלכה

האם בעלת אירוח זעיר שאינה מחליפה ציפה בין כל אירוח עוברת באונאה או גניבת דעת? הלכה | שאלה

לקריאה >>