יום הכיפורים Archives - מתן - מכון תורני לנשים
לתמוך ב"שאלה" יש לי שאלה בהלכה

יום הכיפורים

תשובות בנושא יום הכיפורים

בית הכנסת ההומה מהווה עבורי טריגר לחרדה. מהן הדרישות המינימליות לשמיעת השופר עבורי? ראש השנה | יום הכיפורים | אלול | שאלה

לקריאה >>

תשובה בין אדם לחבירו כשאינו יודע במי פגע יום הכיפורים | שאלה

לקריאה >>

פוסטים בנושא יום הכיפורים

תפילת הציבור ותפילת היחיד בראש השנה וביום הכיפורים ראש השנה | יום הכיפורים | שאלה

לקריאה >>