הרבנית ד"ר עדינה שטרנברג - מתן - מכון תורני לנשים
לתמוך ב"שאלה" יש לי שאלה בהלכה

הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

התשובות של הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

הלכות פסח – הברכה על בדיקת חמץ פסח

לקריאה >>

יציאה מהסוכה לצורך טיולים סוכות

לקריאה >>

הערך של הפרשת חלה בטומאה, והיחס לערבי הפרשת חלה המוניים מצוות התלויות בארץ

לקריאה >>

קשירת קשר לקישוט בשבת שאלה

לקריאה >>

אחסון שניצלים בכלי של גלידה שאלה

לקריאה >>
הצג עוד

הפוסטים של הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

ריקודים בהשפעות תרבות המזרח כסלו תשפ"ב

לקריאה >>

המבדיל בין קודש לחול – ובין ישיבה לעמידה טבת תשפ"ב

לקריאה >>

הסרת תווית מבגד חדש בשבת וביום טוב טבת תשפ"ב

לקריאה >>

תבלינים נפרדים לבשרי וחלבי שבט תשפ"ב

לקריאה >>

קריאת ספרות חול בשבת אדר א' | תשפ"ב

לקריאה >>

קריאת רשימת מנות בשבת וביום טוב אדר א' | תשפ"ב

לקריאה >>

משלוח מנות, ציפיות חברתיות וסיפורי מעשיות אדר א' | תשפ"ב

לקריאה >>

איסור מלאכה בערב פסח אדר ב' | תשפ"ב

לקריאה >>

מבט על הכהנים בברכת כהנים ניסן תשפ"ב

לקריאה >>

החירות לבטא את החירות (הסבה לנשים בליל הסדר) ניסן תשפ"ב

לקריאה >>

ספירת העומר וספירות נוספות בעולם ההלכתי אייר תשפ"ב

לקריאה >>

איזו כתיבה נאסרה (מדאורייתא) בשבת? סיון תשפ"ב

לקריאה >>

היקף החובה לעלות לארץ ולדור בתוכה סיון תשפ"ב

לקריאה >>

צומות החורבן והסמכות להוסיף על התורה תמוז תשפ"ב

לקריאה >>

“כל ישראל ערבים זה בזה” – כיצד? – חלק א אלול תשפ"ב

לקריאה >>

“כל ישראל ערבים זה בזה” – כיצד? – חלק ב אלול תשפ"ב

לקריאה >>

תפילת הציבור ותפילת היחיד בראש השנה וביום הכיפורים אלול תשפ"ב

לקריאה >>

שבע מצוות בני נח – מניין? חשוון תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת לך לך – מקום ההורים בברית המילה חשוון תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת תולדות – מדבר שקר תרחק – תמיד? חשוון תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת ויצא – סיפורי מקור: נישואין, כתובה וקידושין כסלו תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת וישב – מהפרשה להלכה – ייבום או חליצה? כסלו תשפ"ג

לקריאה >>

חובת קבורה טבת תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת וארא – מקום של תפילה טבת תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת יתרו – עד היכן כיבוד הורים – ומה מעבר לגבול? שבט תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת משפטים – הליכה לערכאות – בתי משפט אזרחיים שבט תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת כי תשא – אומנות ועשיית פסלים אדר תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת ויקהל-פקודי – שקיפות בכספי ציבור אדר תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת צו – אחד המרבה ואחד הממעיט ניסן תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת שמיני – מורה הלכה בפני רבו ניסן תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת תזריע-מצורע – תהליכים של טהרה ניסן תשפ"ג

לקריאה >>

בהר-בחוקותי – אונאת ממון ואונאת דברים – מה הקשר? אייר תשפ"ג

לקריאה >>

מה הקשר בין אישה סוטה ללימוד תורה? אייר תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת בהעלותך – העוסק במצווה פטור מן המצווה סיוון תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת שלח – הפרשת חלה סיוון תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת פנחס – תיקונים בדיני ירושה תמוז תשפ"ג

לקריאה >>

מהפרשה להלכה – פרשת ואתחנן – קריאת שמע אב תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת ראה – המקום אשר יבחר ה’ אב תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת כי תצא – עילות לגירושין אלול תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת כי תבוא – מקרא ביכורים אלול תשפ"ג

לקריאה >>

פרשת ניצבים-וילך – מצוות הקהל אלול תשפ"ג

לקריאה >>

סוכות: הפטור מדבר ועושהו – נקרא הדיוט תשרי תשפ"ד

לקריאה >>

בין פרשה להלכה – פרשת וירא – מקום האב ומקום האם בחינוך הילדים חשוון תשפ"ד

לקריאה >>

בין פרשה להלכה: חיי שרה – ניחושים וסימנים חשוון תשפ"ד

לקריאה >>

בין פרשה להלכה – פרשת וישלח – גיד הנשה: זיכרון ושכחה כסלו תשפ"ד

לקריאה >>

בין פרשה להלכה – פרשת ויגש – תפילת הדרך טבת תשפ"ד

לקריאה >>

בין פרשה להלכה – פרשת ויחי – הסכמי יששכר וזבולון טבת תשפ"ד

לקריאה >>

בין פרשה להלכה – פרשת שמות – חובת ההצלה כ"ב טבת תשפ"ד | 3.1.24

לקריאה >>

בין פרשה להלכה – פרשת בא – היתר אוכל נפש – מה בין שבת ליום טוב? ו' בשבט תשפ"ד | 16.1.24

לקריאה >>

בין פרשה להלכה – פרשת יתרו – לא תחמוד כ' בשבט תשפ"ד | 30.1.24

לקריאה >>

בין פרשה להלכה: תרומה – מקומן של נשים בבניית המשכן והמקדש ו' באדר א' תשפ"ד | 15.2.24

לקריאה >>

בין פרשה להלכה: ויקהל – מלאכת בונה במשכן – קבע או ארעי? כ"ד באדר א' תשפ"ד | 4.3.24

לקריאה >>

בין פרשה להלכה: ויקרא – תקנת השבים י' באדר ב' תשפ"ד | 20.3.24

לקריאה >>

בין פרשה להלכה שמיני – להבדיל בין הקודש ובין החול כ"ה באדר ב' תשפ"ד | 4.4.24

לקריאה >>

בין פרשה להלכה: קדושים – לא תאכלו על הדם א' באייר תשפ"ד | 9.5.24

לקריאה >>

בין פרשה להלכה בחוקותי: מנין שמותר להוסיף על דברי תורה? כ"א באייר תשפ"ד | 29.5.24

לקריאה >>

מוידוי של כפרה לוידוי של תשובה ז' בסיוון תשפ"ד | 13.6.24

לקריאה >>

בין פרשה להלכה בהעלותך – בין נרות מקדש לנרות שבת י"ג בסיוון תשפ"ד | 19.6.24

לקריאה >>

בין פרשה להלכה חוקת – טעמי המצוות ד' בתמוז תשפ"ד | 10.7.24

לקריאה >>
הצג עוד
קורס

תורת חכמי המזרח – בין מחויבות לחדשנות הרב איתן בן דוד

ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה | 26.06.2025 - 05.11.2024

יום שלישי | 12:00 - 13:00

980

הוסף לסל לפרטים נוספים
קורס

אחדות,זהות וריפוי עולם שבור בהגותו של הרב זקס ד”ר טניה וויט

ד' בחשוון תשפ"ה -ל' בסיוון תשפ"ה | 26.06.2025 - 05.11.2024

יום שלישי | 10:45 - 11:45

980

הוסף לסל לפרטים נוספים
אירוע

תוכנית תמוז במתן בית שמש

י"א וי"ח בתמוז | 17,24.7

יום שני | 20:15-21:45

70

הוסף לסל לפרטים נוספים