חזרה לדף הבית מתן
         
 

 

 

 

 

 

 
 
נהלי רישוםנהלים:

מידע על תכניות מתן השרון:

 

משרדי מתן                                             טל: 09-742-0077

                                                            פקס: 09-7796582

                                                            דוא"ל: raanana@matan.org.il

                                                            אתר אינטרנט: www.matanhasharon.org.il

 

תכנית בת מצווה                                      דוא"ל - בארץ : bat12@matan.org.il

                                                                       בחו"ל: batmitzvah@matan.org.il

 

הרשמה:

פתיחת כל קורס מותנית במספר הנרשמות.

 

עלות:

880 ₪  לקורס שנתי ראשון

840 ₪  לקורס שנתי שני ושלישי

800 ₪  קורס שנתי רביעי ומעלה

600 ₪  לקורס ראשון לסמסטר אחד

550 ₪  לכל קורס נוסף לסמסטר אחד

400 ₪  לבנות השרות הלאומי ולסטודנטיות לכל קורס לשנה

250 ₪  לבנות השרות הלאומי ולסטודנטיות לכל קורס לסמסטר

לגמלאים תינתן הנחה של 10%

       

גמול השתלמות לעובדי הוראה

א. מסלול אישי ללא ציון

הקורסים יוכרו לגמולים על בסיס אישי ללא ציון. על עובדת ההוראה המעונינת בגמולים, לפנות מראש (45 יום לפני פתיחת הקורס) למפקח השתלמויות במחוז עבודתה, להגיש בקשה אישית על גבי טופס מיוחד בצרוף תוכנית הקורס, וזו תידון ותענה באופן פרטני. (המחוז מול המורה ולא – מול המוסד). המסלול הוא אישי ללא ציון.

ב. שנת שבתון

על עובדת הוראה בשנת השתלמות המעונינת ללמוד במת"ן, ליצור קשר עם קרן ההשתלמות לגבי תכנית הלימודים, טל' 03-6938364. האישור הוא על בסיס אישי. בעניין  הגמולים עליה לפנות למפקח ההשתלמות במחוז עבודתו/ה כמפורט למעלה.

    
         
   
   
         
   
בית מתן ע"ש מינדי גרינברג, הפלמ"ח 4, רעננה. 09-7420077 raanana@matan.org.il
   
   

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת שבוע