חזרה לדף הבית מתן
         
 

 

 

 

 

 
כתובת דואר אלקטוני

סיסמא

התחבר


לחץ כאן להרשמה


חידושי תורה- חשוון תשע"ד
מפי לומדות בית המדרש בגמרא


חידושי תורה | מפי לומדות בית המדרש לגמרא

חשוון תשע"ד

נכרי שבא לכבות | גלית קרונמן


ברצוני להדגים במאמר זה מקרים בהם המבנה הפנימי של הסוגיה משקף את המסקנה שאליה הסוגיה חותרת. לשם כך
אני אבחן שתי סוגיות מקבילות – בירושלמי ובבבלי – המופיעות בסוף מסכת שבת, בפרק "כל כתבי".
מתני': עכו"ם שבא לכבות אין אומרים לו כבה או אל תכבה מפני שאין שביתתו עליך... (מסכת שבת, טז, ו).
המשנה באה ללמד שבמקרה של דליקה בשבת בשטחו של יהודי, אין אנו רשאים לומר לנוכרי לכבות את הדליקה וכן
אין אנו רשאים לאסור עליו לכבות את הדליקה. למעשה, המשנה דורשת מאדם שפרצה דליקה בשטחו לא לעשות שום
פעולה אקטיבית בעניין זה. המשנה תולה הוראה זו בעניין טכני: "שאין שביתתו עליך". אולם קשה להתעלם מהפן
האמוני שעולה מהמשנה. בפועל המשנה מורה לנו שעלינו להיות נתונים לחסדי שמיים – בין לקולא "אין אומרים לו
אל תכבה" ובין לחומרא "אין אומרים לו כבה", (הכוונה לקולא וחומרא מבחינה נפשית, ולא הלכתית) ואיננו רשאים
כלל להתערב בגורלנו...

להמשך קריאה ולהורדת הקובץ

 

 
טרם התקבלו תגובות

 
   
         
   
   
         
   
מתן, משרד ראשי, רח' רשב"ג 30, ירושלים 9108001 טל': 02-5944555 פקס: 02-5944564 דוא''ל: info@matan.org.il
   
   
כל הזכויות ליצירה שמורות למתן ©

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת שבוע