חזרה לדף הבית מתן
         
 

 

 

 

 

 
כתובת דואר אלקטוני

סיסמא

התחבר


לחץ כאן להרשמה


חידושי תורה- כסלו תשע"ד
מפי לומדות בית המדרש בגמרא


חידושי תורה | מפי לומדות בית המדרש לגמרא

 

כסליו תשע"ד

גלית קרונמןבוגרת בית מדרש לנשים של בית מורשה, בוגרת המכון התלמודי עיוני במתן,  ותלמידת תוכנית מתיבתא במתן. לקראת תואר שני בתלמוד מאוניברסיטת בר אילן.

 

"אחין שחלקו חייבים במעשר בהמה ופטורין מקלבון" (שקלים ד.)

במאמר זה אני אעסוק בסוגיה ממסכת שקלים שיש בה שילוב של שני סוגי מחלוקות פרשניות. מחלוקת אחת היא
לגבי הבנת המילים בסוגיה, והמחלוקת השניה היא לגבי גבולות הסוגיה. למחלוקות אלו ישנן נפקא מינא הלכתית
כפי שנראה להלן.
המשנה (שקלים ד.) מונה את האנשים עליהם חלה החובה לתת קלבון – שהיא מטבע קטנה שמוסיפים למחצית
השקל. בין היתר אנו למדים מהמשנה את שני הדינים הבאים: אדם שנתן מחצית השקל עבורו ומחצית שקל
נוספת עבור חברו חייב בקלבון אחד. וכן אומרת המשנה: "האחים השותפין שחייבין בקלבון פטורין ממעשר
בהמה, וכשחייבין במעשר בהמה פטורין מן הקלבון". הגמרא )דף ד:( מפרשת שמדובר על אחים שירשו את
אביהן. כל עוד האחים לא חילקו את הירושה בניהם הרי הם חייבים במעשר בהמה ופטורים מהקלבון. ואילו אחים
שבתחילה חילקו את הירושה בניהם ולאחר מכן התחרטו והחליטו לחזור להיות שותפים – יהיו פטורים ממעשר
בהמה וחייבין בקלבון.
על דין זה של המשנה נסובה הסוגיה בדף ה.
"ר' אבין אמר ר' שמי בעי. מפני שעשיתן כאדם אחד אצל מעשר בהמה את פוטרו מן הקלבון? אמר ליה: לא שניא
היא שהוא נותן סלע אחת שלימה. מעתה אפילו חלקו וחזרו ונשתתפו חייבים במעשר בהמה ופטורים מן הקלבון
ותנינן חייבין בקלבון ופטורין ממעשר בהמה. רבי בא בשם אבא בר רב הונא: היא שני אחים שירשו את אביהן היא
שני גיסין שירשו את חמיהן."

 

להמשך קריאה ולהורדת הקובץ
טרם התקבלו תגובות

 
   
         
   
   
         
   
מתן, משרד ראשי, רח' רשב"ג 30, ירושלים 9108001 טל': 02-5944555 פקס: 02-5944564 דוא''ל: info@matan.org.il
   
   
כל הזכויות ליצירה שמורות למתן ©

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת שבוע