חזרה לדף הבית מתן
         
 

 

 

 

 

 
כתובת דואר אלקטוני

סיסמא

התחבר


לחץ כאן להרשמה


חידושי תורה- שבט תשע"ד
מפי לומדות בית המדרש בגמרא


 

חידושי תורה | מפי לומדות בית המדרש לגמרא

 

 

 

שבט תשע"ד

 

גלית קרונמן | בוגרת בית מדרש לנשים של בית מורשה, בוגרת המכון התלמודי עיוני במתן,  ותלמידת תוכנית מתיבתא במתן. לקראת תואר שני בתלמוד מאוניברסיטת בר אילן.

 

אין מעבירין על המצות

במסכת יומא (לג.) ישנו תיאור של סידור המערכה ביום כיפור. במסגרת הדיון עולה השאלה מדוע דישון המזבח
הפנימי קודם להטבת חמש נרות. רבא סובר שזאת משום דבריו של ריש לקיש: "אין מעבירין על המצות". מפרש
רש"י: המכילתא דורשת את הפסוק "ושמרתם את המצות" (שמות יב, יז) כשם שבפסח שומרים על המצות של
יחמיצו, כך שומרים על המצוות – לא להחמיץ אותן. ולענייננו, כאשר הכהן נכנס להיכל הוא נתקל במזבח תחילה
ועל כן הוא צריך לדשן את המזבח תחילה.
עבורי דרעא אטוטפתא אסור
בהמשך הגמרא ביומא אומר רבא שמתוך דבריו של ריש לקיש "שאין מעבירין על המצות" הוא למד "עבורי דרעא
אטוטפתא אסור". פירש רש"י: יש להניח תפילין של יד לפני שמניחין תפילין של ראש, משום שבזרוע פגע תחילה.
התוספות מקשים על פירוש רש"י: אין צורך ללמוד שהנחת תפילין של יד קודמת להנחת תפילין של ראש מ"אין
מעבירין על המצוות", שהרי יש לנו פסוק מפורש בתורה: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך" שממנו
למדו שיש להניח תפילין של יד קודם לתפילין של ראש (מנחות לו.). ועל כן מסביר רבנו תם בשם רב האי גאון
שלומדים מ"אין מעבירין על המצות" שבשעה שחולץ את התפילין ומניחם בתיק, אין להניח את התפילין של ראש
מעל התפילין של יד, משום שכאשר הוא יבוא להניח תפילין הוא יפגע קודם בתפילין של ראש "ויצטרך להעביר
על המצות משום דשל יד יש להניח תחילה".

להמשך קריאה ולהורדת הקובץ
טרם התקבלו תגובות

 
   
         
   
   
         
   
מתן, משרד ראשי, רח' רשב"ג 30, ירושלים 9108001 טל': 02-5944555 פקס: 02-5944564 דוא''ל: info@matan.org.il
   
   
כל הזכויות ליצירה שמורות למתן ©

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת שבוע