חזרה לדף הבית מתן
         
 

 

 

 

 

 
כתובת דואר אלקטוני

סיסמא

התחבר


לחץ כאן להרשמה


חידושי תורה- אדר א´ תשע"ד
מפי לומדות בית המדרש בגמרא


חידושי תורה | מפי לומדות בית המדרש לגמרא

אדר א' תשע"ד

גלית קרונמן | בוגרת בית מדרש לנשים של בית מורשה, בוגרת המכון התלמודי עיוני במתן,  ותלמידת תוכנית מתיבתא במתן. לקראת תואר שני בתלמוד מאוניברסיטת בר אילן.

 

"הספד ותענית זה וזה שוין"

ישנה מחלוקת בין הרא"ש לרמב"ם לגבי האיסור לקיים הספד ותענית באדר הראשון של שנה מעוברת. הרא"ש סובר שמותר לקיים הספד ותענית בי"ד באדר הראשון, ואילו הרמב"ם פוסק שאסור לקיים הספד ותענית בי"ד וט"ו של אדר הראשון. ברצוני להצביע על כך שמחלוקת הלכתית זו נובעת ממחלוקת בהבנת הסוגיה במסכת מגילה.

מבנה הסוגיה (מסכת מגילה, דף ו: )

משנה, מסכת מגילה ו: "קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה קורין אותה באדר שני אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים".

הסוגיה עוסקת בניסיון לברר לשיטת איזה תנא מתאימה המשנה שלנו. לשם כך מובאת ברייתא המביאה את שיטתם של שלושה תנאים, ובין היתר את שיטת רשב"ג:  " קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה קורין אותה באדר השני. רשב"ג משום רבי יוסי, אף קורין אותה באדר השני שכל מצות שנוהגות בשני אין נוהגות בראשון. ושוין בהספד ובתענית שאסורין בזה ובזה."

בהמשך הסוגיה מציעה הגמרא שהמשנה שלנו מתאימה לשיטת רשב"ג, אלא שחסורי מיחסרא והכי קתני: "אין בין ארבעה עשר שבאדר הראשון לי"ד שבאדר השני אלא מקרא מגילה ומתנות. הא לענין הספד ותענית זה וזה שוין. ואילו סדר פרשיות לא מיירי."

בסוף הסוגיה מופיעה האמירה הבאה:  "אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יוחנן: הלכתא כרבן שמעון בן גמליאל שאמר משום רבי יוסי."

 

להמשך קריאה ולהורדת הקובץ
טרם התקבלו תגובות

 
   
         
   
   
         
   
מתן, משרד ראשי, רח' רשב"ג 30, ירושלים 9108001 טל': 02-5944555 פקס: 02-5944564 דוא''ל: info@matan.org.il
   
   
כל הזכויות ליצירה שמורות למתן ©

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת שבוע