הוועד המנהל

דבורה אפלבום

לילי ווייל

מייסדת מתן ויו"ר לשעבר

נעמי ליפשיץ

סוזן הוכשטיין

מייסדת מתן

פריידה הורוביץ