הוועד המנהל

דבורה אפלבום

נעמי ליפשיץ

סוזן הוכשטיין

מייסדת מתן

פריידה הורוביץ