"לתמוך ב"שאלה יש לי שאלה בהלכה

כשרות

בישול בכלי שני ביום טוב שחל בשבת - האם הלכה או מנהג? אבלות | יום טוב | שבת

לקריאה >>

בישול בכלי שני ביום טוב שחל בשבת - האם הלכה או מנהג? אבלות | יום טוב | שבת

לקריאה >>

בישול בכלי שני ביום טוב שחל בשבת - האם הלכה או מנהג? אבלות | יום טוב | שבת

לקריאה >>
הצג עוד

בישול בכלי שני ביום טוב שחל בשבת - האם הלכה או מנהג? אבלות | יום טוב | שבת

לקריאה >>

בישול בכלי שני ביום טוב שחל בשבת - האם הלכה או מנהג? אבלות | יום טוב | שבת

לקריאה >>

בישול בכלי שני ביום טוב שחל בשבת - האם הלכה או מנהג? אבלות | יום טוב | שבת

לקריאה >>
הצג עוד